Vladimír a jeho pohled na misie
Svět misií
Druhý příspěvek o tom, jak žije misie nám přináší Vladimír Finda