Nela Vicherková – dobrovolnice v Keni
Svět misií
První video k salesiánskému misijnímu dni je od naší dobrovolnice Nelči Vicherkové, která slouží jako salesiánská misijní dobrovolnice v Keni ve středisku Bosco Boys Kuwinda