Veselá společnost pomáhá
Sadba, Svět misií

Semilská farnost uspořádala misijní jarmark. Děti z „Veselé společnosti“ pomohly hned nadvakrát.

I když počasí moc nepřálo, misijní jarmark nemohlo nic ohrozit. Stejně jako každým rokem se sešly rodiny s dětmi z místního společenství, které si říká Veselá společnost, aby uspořádaly oblíbený jarmark. Neproběhl sice venku před kostelem, nepříznivé počasí zahnalo všechny dovnitř, ale radost přinesl stejnou. Veselá společnost ze semilské farnosti s kostelem sv. Petra a Pavla v litoměřické diecézi už mnoho let pořádá tábory, jezdí na společné výlety a snaží se realizovat různé nápady. Jedním z nich je také podpora misií. Společně s dětmi tvoří potřebné (i nepotřebné) výrobky, které pak s malým občerstvením nabízí za dobrovolný příspěvek na jarmarku u kostela. Letošní výtěžek se farníci rozhodli věnovat na podporu chudých dětí ze severovýchodní Indie, které podporuje také SADBA.

„Lidé si již na tyto akce zvykli a rádi chodí, je to zároveň i možnost se setkat a popovídat si. Tyto akce mají rády nejvíce děti, protože si vždy odnesou i ony něco pěkného a přitom vědí, že pomohly, aby se tato akce mohla konat,a že tak vlastně pomáhají dvakrát – i kdesi v dáli jiným dětem“, říká Romana Černošková, která akci spoluorganizuje.

Celé farnosti a obzvláště dětem moc děkujeme a přejeme i nadále hodně malých (i velkých) nadšených farníků a energii a chuť pomáhat i nadále těm nejpotřebnějším.

Redakčně upraveno z dopisu paní Černoškové