In vino veritas!
V květnu proběhla další skvělá akce určená všem ex-dobrovolníkům. Po dvou letech jsme se opět sešli na jižní Moravě – ochutnali jsme skvělá vína, prošli celou Pálavu a v neděli se potkali s místními farníky.

Poprvé jsme navštívili faru v Perné u Mikulova. Tato fara z roku 1774 byla po celou dobu naším zázemím. Poté, co jsme se tam v pátek odpoledne všichni sešli, následovala lehká večeře. Pak nás salesián Jarda postupně ochotně odvezl do sklípku v Pavlově.

Tento sklípek patří rodině Topolanských. Pěstují vinnou révu na třech hektarech a zbytek vína vyrábějí z révy, kterou kupují převážně od vinařů z Pavlova. Obsluhovala nás paní Topolanská se svými dvěma syny. Během ochutnávky šesti vzorků nám podávala zasvěcený výklad o pěstování révy a výrobě vína v jejich vinařství. Hlavní problém, s nímž se v současné době musejí vyrovnat, je globální oteplování. Kvůli němu mohou sklízet révu pouze do jedenácti hodin dopoledne. Kdyby ji sklízeli i později, tak hrozí předčasné kvašení. Povídání paní Topolanské nás zaujalo a všechny vzorky vín nám chutnaly. Myslíme si, že většina z nás se shodla na tom, že nejchutnější vzorek byl Solaris. Možná vás zaujme i informace o tom, že se jedná o nově vyšlechtěnou révu, jejíž pěstování se stále rozšiřuje. Důvodem jsou stále teplejší léta, která této révě prospívají.

Opět, stejně jako přede dvěma léty v Únanově u Znojma, tančili nejen ex-dobrovolníci. Postupně se jejich příkladem nechali strhnout i někteří další hosté. K poslechu i tanci nám hrál cimbál doprovázený zpěvákem, houslistou i vypravěčem v jedné osobě. Po příjemně strávených chvílích ve vinném sklípku následovala cesta zpátky na faru. Tam nás čekalo milé posezení u ohýnku a opékání buřtíků.

V sobotu ráno snídáme na farní zahradě. Dobře naladění vyrážíme napříč dědinou do vinic. Na krásném místě nad Pernou nám Hynek a Jarda odsloužili mši svatou. Po ní nás jiná cesta zavedla zpátky na faru. Tam nám několik šikovných dobrovolnic připravilo chutný oběd. Na tom jsme si pochutnali ve stínu břízy vedle fíkovníku. Po poledním zklidnění přišla milá návštěva. Jednalo se o našeho hostitele otce Pavla Pacnera. Po příjemném rozhovoru většina ex-dobrovolníků vyráží na výlet do okolní nádherné přírody. Po návratu z výletu si opět užíváme útulnou farní zahradu. Ta nám umožňuje grilování, opékání a další příjemné činnosti. Nečekaným bonusem je pozorování polární záře na noční obloze. Po dobře prožitém dni následuje odpočinek.

Jasné slunce nás v neděli ráno vytáhlo ze spacáků. Po snídani na zahradě vyrážíme na mši svatou do kostela svatého Mikuláše. Hlavním celebrantem bohoslužby je Hynek. Na závěr nedělního obřadu představujeme své zkušenosti z dobrovolné služby ze čtyř kontinentů. Po návratu začínáme uklízet a uvádět faru do původního stavu. Souběžně s tím probíhala příprava nedělního oběda, na kterém jsme si opět pochutnali v malebné farní zahradě. Po dobrém obědě se loučíme a plni hlubokých dojmů se vracíme do svých domovů.

bývalá dobrovolnice Kamila (ed. Sadba)