Spanilá jízda po Mexiku
Svět misií

Za účelem zpevnění česko-mexických vazeb a přátelských vztahů navštívil ředitel Sadby Pavel Gambi Ženíšek s otcem Jaroslavem Mikešem a bývalou dobrovolnicí Yayou Vanišovou několik komunit, kde působili nebo dosud působí salesiánští dobrovolníci.

Co dělají misijní dobrovolníci v Mexiku?

Od 5. do 21. září jsme navštívili severní mexickou salesiánskou provincii Guadalajara. Cílem cesty bylo, aby salesiáni, kteří mají v ČR na starosti dobrovolnictví, Pavel Ženíšek a Jaroslav Mikeš, na vlastní oči poznali, kam nás – dobrovolníky – posílají, a nemuseli spoléhat jen na naše barvité vyprávění. Věřím, že cesta předčila jejich očekávání 🙂
Dobrovolníci se v naší partnerské provincii mohou uplatnit především v oratořích, kde zatím většina českých dobrovolníků pracovala, ale také v dětských domovech a v salesiánských misiích na jihu Mexika.

Největší oratoře jsme navštívili především na mexicko-americké hranici, a to ve městech Nuevo Laredo (stát Tamaulipas), Ciudad Juárez (Chihuahua) a Tijuana (Baja California). Tradiční mexickou oratoř tvoří velký pozemek s několika hřišti, budovami s učebnami, většími sály a kancelářemi a s kaplí. Nabízejí se zde volnočasové aktivity pro děti a mládež s okolí. Jedná se o sportovní, umělecké, hudební aj. kroužky, ale je možné si také přijít jen zahrát fotbal, basketbal nebo popovídat s kamarády, animátory, dobrovolníky nebo salesiány. Probíhá zde také pravidelná výuka náboženství a často se také nabízí možnost doplnit si základní vzdělání pro ty, kteří ho z nejrůznějších důvodů (časté stěhování, neutěšené rodinné poměry, vyhazov ze školy kvůli trvale nesnesitelnému chování) nezískali řádnou docházkou do školy. V Cd. Juárez nás kromě tradičních oratoří zaujaly dva projekty – “oratoř na ulici” (španělsky se projekt jmenuje Brigada de la Alegría) a “oratoř ve vězení”. Jedná se o podobné aktivity jako v oratoři, tj. dobrovolníci pro děti připravují hry a katechezi, ale program probíhá přímo na ulici ve vytipovaných čtvrtích nebo ve vězení pro nezletilé.

Dále mohou dobrovolníci působit ve dvou salesiánských dětských domovech: v Leónu (stát Guanajuato) a v Colimě (Colima). Domov v Leónu je určen pouze chlapcům, vedou ho salesiáni a v současné době zde působí dva rakouští dobrovolníci. Náplní jejich práce je být s chlapci od rána až do odchodu do školy a po návratu ze školy až do večera při jejich pravidelném programu (sport, studium, večeře, hry,…). V noci se střídají v pokoji, kde chlapci spí, a dohlížejí na to, aby opravdu spali. V Colimě domov vedou salesiáni – spolupracovníci a je zde část pro chlapce a část pro dívky. Práce dobrovolníků je velmi podobná jako v Leónu, liší se snad jen tím, že letos děti z tohoto domova chodí do školy odpoledne, takže dobrovolníci jsou s nimi od rána až do té doby, než je odvezou do školy, a po návratu ze školy až do večera. V noci se také střídají u dětí a dohlížejí na pořádek.

Třetí možností, kde mohou dobrovolníci pracovat, jsou salesiánské misie v oblasti Oaxaca (čti uachaka). Severní salesiánské provincii zde byla svěřena jedna farnost, pod kterou patří 25 vesnic, většinou chinantéckých, žijí zde ale také Zapotékové a kmeny Mixe. Salesiáni žijí v San Antonio Las Palmas, většinu času ale tráví na cestách návštěvami ostatních vesnic. Dobrovolník salesiána doprovází, připravuje různé kurzy a katecheze, především ale tráví svůj čas s místními lidmi. San Antonio Las Palmas se nachází v dost “extrémním” prostředí, jak klimaticky, tak svou vzdáleností od větších měst.

Jazykem, kterým se dobrovolník v Mexiku dorozumívá, je výhradně španělština. Kromě misií v Oaxace, kde je nutná velmi dobrá znalost španělštiny, stačí, když má dobrovolník při příjezdu dobré základy, a během pobytu se obvykle rychle doučí, co ke své službě potřebuje.

Jaroslava Vanišová
(ex-dobrovolnice v Ciudad de Juárez a San Antonio Las Palmas)