Postní kalendář 2018
Sadba

Nevíte, jak pomoci chudým dětem a mládeži? Pořiďte si postní kalendář a vydejte se společně s námi na cestu po dalekých zemích. Zkuste si něco odříct a částku věnovat právě těm nejpotřebnějším.

Stejně jako loni vám nabízíme postní kalendář a možnostjak pomoci chudým dětem a mládeži v různých částech světa.
Postní kalendář funguje podobně jako adventní kalendář. Po otevření okénka však nenajdete žádnou čokoládu, ale zajímavou informaci nebo obrázek vztahující se k zemím, ve kterých působí naši dobrovolníci.

Letošní kalendář vás provede postní dobou trochu netradičně – formou otázek a odpovědí. V prvním okénku-dni naleznete na otevírací části okénka otázku, v následujícím okénku-dni na obrázku odpověď. Každé okénko je pro snadnou orientaci označeno číslem a příslušným datem. Vydejte se společně s námi na čtyřicetidenní cestu, přemýšlejte, bavte se, hádejte a hledejte odpovědi. Děti si navíc mohou procvičit paměť, zapracovat na trpělivosti a povzbudit zvídavost. Odpověď na otázku si můžete sami vyhledat na internetu.

Pokud se vám podaří něco si během postní doby odříct, můžete nám ušetřený obnos zaslat a pomoci tak dětem v severovýchodní Indii (v místě působení otce Meda a našeho dobrovolníka Lukáše Samce). Podpoříte tak obzvláště rozvoj vzdělávání a výchovy dětí. Dole na kalendáři je volný prostor, kam si odřeknutou laskominu, ale třeba i návštěvu kina, koupi oblečení a podobně, můžete zapisovat.

Dětem, o které se starají naši dobrovolníci, chybí mnoho věcí: jídlo, oblečení i dostatek lásky a pozornosti. Život jim však může změnit pouze vzdělání. Pomozme těmto chudým dětem, mysleme na ně i na naše dobrovolníky, kteří žijí a pracují právě s těmito dětmi.

Číslo účtu veřejné sbírky2800630202/2010, SS: 201802


Kalendář vám rádi zašleme, stačí napsat na sadba@sadba.org.
Můžete se pro něj zastavit i osobně (Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8), rádi vás uvidíme.