Nečekaný dobrovolnický výdělek
Adopce nablízko

Dobrovolná služba je činnost vykonávaná z vlastní vůle bez nároku na odměnu. To ví asi každý. Ale jestlipak víte, kolik by takové dobrovolničení stálo peněz, kdyby to byla placená práce?

Za rok 2017 působilo v zahraničí celkem 28 dobrovolníků, které připravila a vyslala SADBA.

Od ledna 2017 do léta 2017 si druhou polovinu své služby odpracovávalo celkem šest dobrovolníků (Indie, Bulharsko a Zambie). Minulý rok v létě (2017) odcestovalo na krátkodobou službu do Bulharska pět našich dobrovolníků
a o něco později (během podzimu 2017) opustilo naši zemi a odjelo pomáhat v rámci dlouhodobé dobrovolné služby dokonce 17 mladých lidí (Angola, Bulharsko, Ekvádor, Keňa, Indie, Mexiko, Německo a Velká Británie).

Odpracované hodiny

Dobrovolníci mají pracovní dobu podle zákoníku práce – to znamená 40 hodin týdně. Spočítali jsme, že za kalendářní rok 2017 odpracovali celkem 22.000 hodin. Budeme-li počítat s hodinovou sazbou pouhých 100 Kč (například podobnou částku dostane student v České republice za úklid, roznášku prospektů, práci za pokladnou, doplňování regálů v obchodech apod.), i tak nás výsledná částka dost možná překvapí. Dobrovolníci darovali těm nejpotřebnějším téměř rok svého života práci v hodnotě 2.200 000 Kč. Aby jeden člověk odpracoval 22.000 h a dopracoval se k této částce, musel by pracovat 11 let.

Často pracovali v náročných podmínkách a přesto svým svěřencům věnovali i svůj volný čas. Museli překonávat mnoho překážek: jazykové bariéry, zcela odlišné podnebí, nemoci a mnoho dalších. Na rok se vzdali svých rodin, přátel, aktivit. O to je jejich práce a oběť cennější.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům za jejich práci a oběť.
Přejeme jim, ať je neopouští nadšení a radost z jejich poslání a ať se vrátí domů zdraví a obohaceni o nové životní zkušenosti.

Martina Mončeková
Sadba