Dnes jím jako Ind
Dnes jím jako

Osmý ročník osvětové kampaně pro základní i střední školy právě odstartoval. Děti si můžou udělat obrázek o tom, jak se žije u nás a jak v Indii. Pomůžou jim v tom pracovní listy a řada materiálů na webu.

Kampaň zaměřená na Indii probíhá letos již po osmé a trvá až do konce dubna. Cílovou skupinou jsou děti z I. a II. stupně ZŠ a SŠ z celé ČR. Učitelům chceme pomoci jednoduše a zábavnou formou vzdělávat své žáky. Přejeme si, aby žáci a studenti poznali, jak se žije v chudých částech světa a aby se zkusili zamyslet, jestli i oni můžou měnit svět kolem sebe.

jídelna v ČR x jídelna v salesiánském středisku pro děti v Jibon Jyoti
Proč Dnes jím jako

Název vznikl na základě myšlenky, že žáci zkusí jíst jeden den jako jejich vrstevníci v chudé části světa – letos jako Indové. Lépe si pak dokáží představit obrovský rozdíl mezi životem v naší bohaté zemi a v chudé Indii. A možná si i uvědomí, jak se mají dobře.

Výukové materiály

Pro práci s dětmi jsou připravené pracovní listy (verze pro I. ročník ZŠ, verze pro II. ročník ZŠ a pro SŠ), podklady jsme připravovali společně s dobrovolníky působícími v dané zemi na základě jejich osobních prožitků. Mnoho dalších materiálů je k dispozici zdarma na stránkách dnesjimjako.cz: recepty, osobní svědectví dobrovolníků, fotogalerie, písně, videa, informace o Indii apod. Naleznete tam i hodnocení minulých ročníků. Žáci se mohou zapojit do malé soutěže a případně i přispět drobnou částkou a pomoci tak svým vrstevníkům v Indii.

Jak se zapojit

Škola, která by měla o projekt Dnes jím jako Ind zájem, se může zaregistrovat na našich stránkách. Po registraci získá řešení k pracovním listům a plán vyučovací hodiny. Výuku lze začlenit do hodin zeměpisu, multikulturní výchovy, občanské nauky aj.
Znáte někoho, kdo učí, máte dobrou zkušenost se školou, kam dochází vaše děti, sami jste učitelé? Pak neváhejte a zapojte se do našeho projektu.
Více informací najdete na www.dnesjimjako.cz