Motýli Šumperk zazpívali na benefičním koncertě pro Sadbu
Sadba

Ve středu 6. 12. 2017 se prostorem kláštera bratří kapucínů na Hradčanech nesl zpěv dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk, který přijel svým vystoupením podpořit naše dobrovolníky.

Vše by se dalo shrnout do čtyř slov – byl to krásný zážitek!
Nejen pro nás, ale i pro naše bývalé dobrovolníky a dárce, kteří tak měli zřejmě poprvé možnost osobně se setkat a popovídat si. Odhadem dorazilo přes dvacet dobrovolníků a několik desítek dárců.

„Motýli“ zahájili koncert adventním zpěvem Ejhle, Hospodin přijde. V průběhu večera zazněly skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Jana Hanuše, Petra Ebena a dalších skladatelů. Zazněla sóla na sopránovou i příčnou flétnu a nádherné Duo seraphim. Večerem vtipně provázel bratr Petr v typickém kapucínském hábitu. Sbírka se vybírala do kapuce, což vyvolalo úsměv na tváři nejen u dětí, ale i u dospělých. Došlo také na představení Sadby – pár slov o Sadbě a dobrovolné službě přednesl Pavel Marčík, o přínosu a významu dárců promluvila Klárka Viciánová. „Motýli“ se s námi rozloučili písní Černé oči jděte spát. Následovalo krátké pohoštění a přípitek, povídání s dárci i všemi dalšími příchozími.

Sbírka vynesla 12.650 Kč. Ze srdce děkujeme všem, kteří přispěli našim dobrovolníkům a tím i chudým dětem a mládeži, o které se starají.

Děkujeme také Motýlům ze Šumperka, že si ve svém nabitém diáři našli čas zazpívat pro Sadbu i bratrům kapucínům za spoluorganizaci koncertu a poskytnutí prostor.
Děkujeme i všem, kteří pomáhali s přípravami koncertu a panu Ing. Ladislavu Profotovi ze Šardic za 20 litrů výborného mešního vína.

Vaše SADBA