Mezinárodní solidarita s Indií
Nezařazené

Indii zasáhla další vlna koronaviru, situace je velmi vážná. Celkový počet mrtvých překonal již dvě stě tisíc.

Situace je znepokojující i na globální úrovni. Indie drží nový smutný rekord – ke dni 29. 4. 2021 zemřelo 3 645 osob, což je o 350 více než v předešlém dni.* Celkový počet mrtvých od počátku pandemie v Indii překonal číslo 204 832.

Nová vlna pandemie má negativní dopad také na více než 360 škol a dalších 500 center spravovaných salesiány. Situace v Indii je již nezvladatelná: nedostatek lůžek, jednotek intenzivní péče, plicních ventilátorů, kyslíkových masek, krematorií…“ říká otec George Menamparampil, ředitel Sekce pro salesiánské misie a už rok také koordinátor mezinárodní covidové pomoci „Don Bosco Solidarity – Covid-19th“.

Jak je možné pomoci
  • zprostředkování potravin, vařeného jídla, hygienických potřeb a ochranných pomůcek, které se nám daří doručovat přímo těm nejpotřebnějším
  • poskytování kyslíkových přístrojů nemocnicím a ošetřovnám
  • rozšiřování povědomí o významu očkování

Slova otce Menamparampila potvrzuje otec Noel Maddhichetty, ředitel „Don Bosco Network – South Asia“, který je přesvědčen, že tato nová vlna ještě zdaleka nedosáhla svého vrcholu. „V nadcházejících týdnech očekávám výrazný nárůst počtu nakažených nemocí Covid-19. Veřejný život se znovu zastavil. Ti, kteří se nemohli připravit, nyní čelí velkým obtížím. Zejména ve venkovských oblastech nebyli lidé testováni. Jeden kněz z nedaleké Mumbai mi řekl o vesnicích v tamním regionu, ve kterých mělo mnoho obyvatel příznaky, ale neměli k dispozici žádné testy. Nemohou doufat v poskytnutí lékařské pomoci ani ochranných pomůcek.“

Výsledkem této a mnohých dalších podobně zasažených oblastí je s velkou pravděpodobností fakt, že počet infikovaných a mrtvých převyšuje oficiální už tak tragická čísla statistik. Salesiáni byli nuceni uzavřít všechny své školy v Indii. Studenti závěrečných ročníků nemohou absolvovat zkoušky. Nakažení onemocněním Covid-19 se objevilo také mezi učiteli, zaměstnanci škol, rodinami žáků a studentů. Mnoho dalších se preventivně uzavírá do izolace. Jen v posledních měsících poskytli salesiáni v Indii, podle otce Maddhichetty, jídlo a základní hygienické potřeby více než sedmi milionům potřebných lidí, přičemž přednost dávali těm na okraji společnosti. Nejvíce potřebné jsou nyní testovací sady, vakcíny a léky,“ uzavírá otec Maddhichetty.

Proto jsme přijali i my pozvání otce Menamparampila k podpoře 11 indických salesiánských provincií, které pomáhají v této těžké době všem potřebným. Chcete-li ulehčit zasaženým pandemií v Indii, můžete se k nám připojit a poslat jakýkoliv dar na číslo účtu: 2800630202/2010. Uveďte prosím specifický symbol: SS 505. Za Vaši velkorysost jménem salesiánů v Indii děkujeme.

Vaše SADBA
Zdroj ANS


*uvedlo indické ministerstvo zdravotnictví.