Bývalí dobrovolníci opět na cestách
Exdobrovolníci

Devět bývalých dobrovolníků a Pavel Gambi Ženíšek s Jaroslavem Mikešem, to je parta, která brázdila okolí Turína minulý týden. Vyrazili jsme objevovat stopy Dona Boska, nebo jen spíše po nich kráčet, protože objevené už jsou.

Do aut jsme nasedli v sobotu večer po mši. První zastávka byla v Regensburku, další spojená s ranní koupelí a kávičkou u Bodensee a neděli jsme slavili v Curychu u českého salesiána Antonína Špačka. Poté jsme pokračovali přes Alpy do Mazzo di Valtellina k místnímu farmáři a kamarádovi Sandrovi. Jeho sýry nám provoněly auto a s jeho krávami jsme mohli zapózovat fotografům pod Alpami. I krávy nám na chvíli provoněly auto, ale naštěstí ne tak intenzivně jako sýry.

Další krátkou zastávkou byla koupačka u ledovcového jezera a delší a poslední zastávka byla spojena se setkáním se sestrou dobrovolnice Marušky v Menaggio. A poté už nic nebránilo pohodové jízdě směr Colle don Bosco. Zde jsme měli zázemí a každý den vyráželi do okolí poznávat život a dílo Dona Boska. Každý účastník měl připravené krátké povídání o životních etapách Dona Boska a o lidech, kteří ho podporovali, byli mu na blízku a spolupracovali s ním (matka Markéta, matka Mazzarello, Dominik Savio, don Cafasso, don Cagliero). Zamýšleli jsme se, jak nás právě tito lidé mohou inspirovat a společně jsme sdíleli naše myšlenky. Jeden den jsme strávili v Turíně, kde je nyní na studiích v salesiánské formaci Filip Mareš. Ten nás vzal do oratoře a na projížďku na kolech, která byla velkým zážitkem. Vítr ve vlasech, auta kolem vás, jízda na červenou, projíždění vodotrysků a návštěva katedrály s turínským plátnem.

My naopak Filipa vzali s sebou na Colle don Bosco a na sobotní výlet. V neděli jsme ráno při mši poděkovali za pohodový týden plný radosti, zpěvu, modliteb, zamyšlení, povídání a vyrazili domů.

Velké díky Gambimu a Marušce za přípravu této pouťo-poznávací akce.

Helena Janíková