Misijní kaleidoskop č. 13 – květen 2022

ČÍSLO 13 / KVĚTEN 2022

Co je to víra? Čemu věřím já a jak vnímají víru mladí lidé z Afriky? Velikým vzorem víry a důvěry pro nás může být Panna Maria, která nejen věřila, ale i bezmezně důvěřovala…

Výzva

Víra se předává hlavně prostřednictvím vztahů.
Zkus více vytvářet vztahy, než jen plnit úkoly a být zaměřený na výkon.
Najdi si během dne čas s někým si popovídat, projev zájem o lidi kolem sebe.

Modlitba za mládež

Bože, náš Otče,
děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi.
Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě.
Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo.
Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit.
Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Obrázky ke stažení a sdílení

„Dejte mi pevný bod a pohnu Zeměkoulí.“ (Archimedes)
Je-li Bůh mým pevným bodem pak dokážu všechno…

 


Celý zpravodaj ke stažení zde: 22 Květen Misijni Kaleidoskop Cz