Misijní kaleidoskop č. 24 – duben 2023

ČÍSLO 24 / DUBEN 2023

Co je aktivní nenásilí? Není to je utopie, může skutečně fungovat?

Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť. (Mt 5,39 – 40)

Výzva

Misijní kaleidoskop představuje několik osobností, které ve svém životě prosazovaly myšlenky nenásilí a míru. Najdi si o některé z nich více informací a seznam se s jejím životem (můžeš si ale vyhledat i jinou podobnou osobnost).  

Obrázek ke stažení a sdílení

Co je aktivní nenásilí?

Aktivní nenásilí je strategií, která se snaží dosáhnout změn ve společnosti bez použití fyzického násilí. Vychází z přesvědčení, že použití násilí plodí pouze další násilí a trvale problém nevyřeší. Aktivní nenásilí může být realizováno prostřednictvím různých forem a hnutí, demonstrací, stávek, bojkotů a dalších mírových akcí. Může být velmi účinnou strategií pro dosažení změn ve společnosti a účinným způsobem boje proti nespravedlnosti a diskriminaci. Myšlenka nenásilí je vyjádřena již v Bibli a v písemnostech dalších náboženství v přikázání „nezabiješ“ a byla nadále rozvíjena i řadou myslitelů a filozofofů. Za „otce“ aktivního nenásilí bývá považován Mahátma Gándhí – indický vůdce a filosof, který je často považován za otce aktivního nenásilí. Pod jeho vedením vzniklo v Indii v první polovině 20. století masové mírové hnutí, které připravilo půdu k tomu, aby se Velká Británie vzdala nadvlády v Indii. Stal se inspirací pro řadu dalších osobností, které následovaly jeho ideály a prosazovaly myšlenky nenásilí jako například Martin Luther King, Desmond Tutu a další.

„Nenásilí neznamená poslušné podřízení se vůli zlého člověka, ale nasazení veškerých duševních sil proti vůli tyrana.
Odmítání násilí neznamená omluvu a ospravedlnění zbabělce, je naopak tou nejvyšší ctností člověka odvážného.“
Mahátma Gándí.


Celý zpravodaj ke stažení zde: 23 Duben Kaleidoskop Cz