Misijní kaleidoskop č. 26 – červen 2023

ČÍSLO 26 / ČERVEN 2023

Navzdory všemu, co lidé dokázali, jakých úspěchů dosáhli na poli vědy, v oblasti umění a poznání, na světě stále ještě existuje primitivní a nelidský nástroj, který je zneužíván zejména k získávání informací. Jmenuje se MUČENÍ.

Tématu mučení je věnována velká část tohoto kaleidoskopu. Je rovněž tématem misijního úmyslu, ve kterém se modlíme zejména za oběti v africkém státě Burkina Faso. Tento stát je téměř na špici žebříčku nejchudších zemí, podle žebříčku OSN se umístil na 185 místě ze 188 zemí. Více než 46 % obyvatel země žije ve velké chudobě (za méně než 1,25 dolaru/den). Tuto tíživou situaci mají na svědomí jednak extrémní sucha, ale i  ničivé vojenské převraty a teroristické útoky. V této politicky netabilní zemi jsou ozbrojené útoky a přepadávání bandity na denním pořádku a vedou k nevýkonnému hospodářstvím, chudobě i nízké vzdělanosti. Salesiáni-misionáři působí v Burkině Faso od března 1993 a snaží se pomáhat dětem  mladým lidem žijícím na ulici.

Bez ohledu na motiv je mučení a jiné formy špatného zacházení naprosto neomluvitelné.

Co je mučení

Mučení je jednání, při kterém jedna osoba způsobuje úmyslně druhé osobě silnou fyzickou nebo psychickou bolest. Děje se tak za účelem získání přiznání mučeného nebo informace, jindy se používá jako trest, nebo k šíření strachu mezi „nevhodnými“ osobami například politickými oponenty nebo například lidmi s nesouhlasnými názory. Veškeré formy mučení jsou v současnosti zakázány na úrovni mezinárodního práva.
Proč je mučení nepřijatelné a je dobré ho zrušit či jaké mýty panují kolem mučení, si můžete přečíst v kompletním kaleidoskopu (níže ke stažení).

Výzva

Podívej se na film (Youtube) svědčící o velké víře a schopnosti snášet utrpení pro Ježíše.
pro dospělé > MUČEN PRO KRISTA
pro děti > QUO VADIS V JEŽÍŠOVĚ JMÉNU

Obrázek ke stažení a sdílení

„Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti! (Žalm 9, 14)

 


Celý zpravodaj ke stažení zde: 23 červen Kaleidoskop Cz