Misijní kaleidoskop č. 33 – leden 2024

           ČÍSLO 33 / leden 2024

Rozdělení křesťanů do různých vyznání je často důsledek dávných sporů, kterým už moc nerozumíme. Současný svět nepotřebuje jedinou monolitní církev, ale zoufale potřebuje něco, co by ho spojovalo. Modlíme se za jednotu, o které mluvil Ježíš.

Ve středu všech křesťanských tradic bije jedno srdce…

Bůh je láska

Bůh je tedy Bohem společenství. Ve svaté Trojici myslí jeden na druhého, vše realizují jeden s druhým, vycházejí vstříc jeden druhému ve všem, co chtějí a co dělají. Je to opravdová láska, která se sdílí a která hledá blaho druhého. Je to harmonie vztahu. Jejich vzájemná láska je tak veliká, že „přelívá“. Z toho čerpáme my – lidé a celé stvoření. Skrze Ducha Svatého nás včleňují do svého středu a spolupracují s každým z nás. To můžeme nazvat povoláním.

 

Jednota s Bohem

Jednotu s Bohem ve společenství všech křesťanů si můžeme dobře představit ikoně Letnic. V horní části ikony nad apoštoly je symbolicky v podobě půlkruhu znázorněno nebe, z něhož sestupují paprsky. Dole v oblouku je zobrazen svět (řecky kosmos) jako muž v královském rouchu, jenž drží v rukou látku s dvanácti svitky.
Apoštolové jsou vyobrazeni sedící proti sobě, ve dvou řadách. Všichni jsou umístěni ve stejné rovině, zobrazeni jako sobě rovní – symbolika toho, že v Duchu svatém všichni jsme si rovni.

 

Rozmanitost historických církví a křesťanských tradic vnímáme jako bohatství duchovních darů v jednotě Kristova těla. Ježíš tuto jednotu považoval za základ misie.
Duchovní zásady Církve bratrské čl.192 .


Výzva

Zúčastni se bohoslužby bratří a sester křesťanů jiných vyznání nebo jiného obřadu například řeckokatolického.


Celý lednový zpravodaj je ke stažení zde: 24 Leden Kaleidoskop Cz