Misijní kaleidoskop č. 17– září 2022

Právo na život je chráněno Všeobecnou deklarací lidských práv, bereme je jako samozřejmé, a tak by tomu mělo být všude ve světě. Realita je však jiná. Misijní kaleidoskop se tentokrát zaměřuje na téma trestu smrti a vyvrací některé mýty, které jsou s tímto nelidským a nevratným trestem spojené.

Papež František říká o trestu smrti toto: „Lidský život je dar, který jsme obdrželi, a je to dar prvotní a nejdůležitější, zdroj veškerých dalších darů a práv, a jako takový tedy zasluhuje ochranu. Pro věřícího člověka byla lidská bytost stvořena k Božímu obrazu a podobě. Ovšem jak pro věřící, tak pro nevěřící je každý život dobrem a je nutné dbát na jeho důstojnost bez výjimky. Trest smrti tudíž závažně porušuje právo na život každého člověka. Je sice pravdou, že společnosti a lidská společenství se často vyrovnávají s velice těžkými zločiny, které ohrožují obecné dobro a bezpečnost jednotlivců, ovšem je též pravdou, že dnes existují jiné prostředky, jejichž prostřednictvím lze odpykat napáchanou škodu, a že detenční systémy dnes vykazují stále vyšší účinnost v ochraně společnosti před zlem, které jí mohou způsobit někteří jedinci. Na druhé straně se nikdy nesmíme vzdát přesvědčení, že také viníkovi je třeba poskytnout možnost k pokání…“


Ve většině zemí světa je trest smrti zakázán, přersto se však najdou státy, které ho schvalují. Podívejte se na níže přiloženou infografiku, která zobrazuje největší zastánce a vykonavatele trestu smrti.

Salesiáni na Papui Nové Guineji

Téma trestu zaznívá také v zářijovém misijním úmyslu, který je věnován praktikování salesiánského preventivního systému a výchovy Papui Nové Guineji bez používání trestů.
Salesiáni budují na Papui základní a střední školy, bojují za lepší postavení dívek a žen prostřednictvím vzdělání, starají se o běžence a migranty a zajišťují čistou a pitnou vodu.
Na Papuu Novou Guineu jezdí také čeští misijní dobrovolníci. Na jejich dopisy se můžete podívat na stránkách adopcenablízko.


Děti na Papui Nové Guineji

Modlitba za zrušení trestu smrti

Bože, Pane živých i mrtvých,

smíme se na tebe obracet s každou starostí.
Prosíme tě za ty, kteří byli odsouzeni k trestu smrti,
abys je posiloval a dal jim pocítit své milosrdenství v hodině smrti.
Pamatuj také na ty, kteří zemřeli násilnou smrtí
nebo na nich byl trest smrti již vykonán.
Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě.
Dej, ať zakusí plné štěstí života s tebou.
Amen


Celý Misijní kaleidoskop na září 2022 si můžete stáhnout zde: 22 ZÁŘÍ Misijni Kaleidoskop Cz