Misijní kaleidoskop č. 16 – srpen 2022

ČÍSLO 16 / SRPEN 2022

Aktuální číslo mijního kaleidoskopu se věnuje zejména podnikatelům. Lidem, kteří jsou sami sobě zaměstnavateli, zodpovídají sami sobě a jsou vlastníkem veškerého zisku plynoucího z jejich podnikání. Přestože se to může zdát snadné a lákavé, není to vůbec lehká životní cesta, a proto potřebují podnikatelé naše přímluvy a modlitby…

Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
(Mt 6,24)

Výzva

Znáš nějakého podnikatele? Podniká někdo z tvé rodiny nebo přátel? Popovídej si s ním o jeho práci a o jeho starostech s firmou či podnikáním. Můžeš tak lépe pochopit, že jeho role není vůbec snadná a že udržení firmy a získávání zakázek stojí mnoho energie a času.

Obrázky ke stažení a sdílení

Mysleme na podnikatele!

Papež František říká o podnikatelích toto: „První podnikatelův dar je on sám jako osoba; jeho peníze, i když jsou důležité, jsou příliš málo. Peníze nic nezachrání, nejsou-li doprovázeny darem vlastní osoby. Dnešní ekonomika, chudí a mladí potřebují především jeho sebevydání a respektující pokorné bratrství, chuť žít a až potom jeho peníze.“

  • Mysleme v modlitbách na všechny poctivé podnikatele a majitele firem, kteří takto činí. Nechť jim Pán žehná, žehná jejich práci i celým firmám. Modleme se i za ty, kteří takto nečiní, aby jim Pán dával do srdce touhu podnikat poctivě a dávat, co komu patří – za změnu postojů a myšlení.
  • Modleme se za to, aby se podnikatelé nenechali odradit překážkami, které musejí překonávat – například obrovskou byrokratickou i psychickou zátěží, velkou zodpovědností, nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků i manuálně pracujících … – aby se nebáli tvrdě a poctivě pracovat, a aby ti, kteří k práci takto přistupují, měli ve svém okolí i ve společnosti prestiž.
  • Modleme se za změnu v přípravě na budoucí povolání, za zvýšení kvality učňovského školství a obnovení prestiže řemesel; za to aby podnikatelé a zaměstnavatelé měli k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků, za odstańování administrativní zátěže, a aby úředníci pomáhali lidem práci zjednodušovat a byli jim oporou, nikoli proto, aby jim práci ztěžovali a mohli tak vykazovat „činnost“.
  • Modleme se také za zaměstnance firem a podnikatelů, aby za svoji práci dostávali spravedlivé odměny, aby jejich práce nebyla podhodnocena, aby ve firmách panovaly dobré pracovní podmínky i vztahy. Aby vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli mohly být naplňovány ve smyslu Božích hodnot a měřítek – láskou, dobrotou, ochotou, přijímáním, uznáním…, aby na pracovištích panovaly vztahy bez závisti, povýšenosti a nadřazenosti.

Zdroj: část textu převzata a upravena z www.krestanskypodnikatel.cz


Celý zpravodaj ke stažení zde: 22-SRPEN misijni_kaleidoskop_cz_fin