Misijní kaleidoskop č. 11 – březen 2022

ČÍSLO 11 / BŘEZEN 2022

Ochrana života

Březnové číslo misijního kaleidokopu je věnováno zejména ochraně lidského života od jeho početí až do jeho konce.

Naši hodnotu neurčuje naše okolí! Naši jedinečnost nám nedávají ti, se kterými žijeme.
Bůh si nás vyvolil jako své milované děti, hledí na nás jako na výjimečné, a vzácné bytosti. Dávno předtím, než ses narodil/a a stal/a ses součástí Božího plánu, existoval/a jsi v Božím srdci. Oči lásky tě vidí jako cenného, nekonečně krásného člověka, jako někoho, kdo má věčnou hodnotu.

Výzva

  1. Sejdi se s prarodiči a zapiš si pár jejich zážitků z doby, kdy jsi se narodil (jak to prožívali,jestli bydleli poblíž nebo daleko, kdy tě poprvé uviděli… nebo pár zážitků z jejich života.
  2. Pomodli se za ženy, které uvažují o potratu a také za lidi, kteří uvažují o eutanázii.


Obrázek si můžete stáhnout a dále sdílet

Co je bioetika?

Bioetika (z řeckého bios – život a éthos – mrav) je odvětví aplikované etiky, jehož snahou je zkoumat či vymezovat principy lidského chování souvisejícího zejména s otázkami medicíny a nakládání s (lidským) životem. V širším smyslu se bioetika neomezuje na otázky spojené s medicínou, nýbrž zahrnuje všechny morální problémy, které se týkají života jako takového.

Na obrázku vidíte sebevražednou kapsli určenou k eutanázii.

 

Aktivity salesiánů v Belgii obrazem

Celý zpravodaj ke stažení zde: 22 Březen Misijni Kaleidoskop Cz