Misie v Kolumbii na vlastní oči

Misionáři nikdy nestárnou

Kdo je to P. Václav Koupil? Víme o něm něco v České republice? Ptal jsem se na různých místech a vždy jsem dostával skromnou odpověď: „Nevíme o něm skoro nic.“ Podle úctyhodného věku jsem očekával staříčka skoro na vozíčku, trochu senilního, unaveného… Ale kdepak!

Jakmile jsme vstoupili do salesiánského domu „Obra salesiana del Niňo Jesús“ v Bogotě, hned nás přišel přivítat sám P. Václav. Čiperný, bez hůlky, se zájmem a úsměvem na tváři. A s překvapivě dobrou češtinou! Za první 3 dny pobytu v Bogotě jsme s ním projeli řadu míst, kde působil: salesiánský teologický studentát, školu „Colegio salesiáno de León XIII“, provinciální dům a řadu míst přímo v místě našeho přebývání. Všude ho znali, všude ho vítali. Bylo vidět, že pro ně mnoho znamená.

Dvojice misionářů, která se zapsala do salesiánských dějin Kolumbie

P. Václav Koupil nebyl jediným českým salesiánským misionářem, který působil v Kolumbii. Spolu s ním tu dobrou řádku let působil také náš krajan P. Václav Frýdecký SDB (1922 – 1989). Byl všestranným člověkem. Zbudoval kostel sv. Václava v Bogotě, založil kliniku… Ale hlavně vynikal hloubkou svého duchovního života, která byla příkladem pro mnoho současných kolumbijských salesiánů. „Pan provinciál byl úplně dojatý ze vzpomínky na P. Václava Frýdeckého,“ komentuje své dojmy za natáčení P. Petr Chovanec SDB. Spolu s ním ho za světce považuje i řada dalších salesiánů a obyčejných lidí, které jsme potkali.

Cesta do skutečných misií

V dalších dnech bude naše cesta pokračovat z Bogoty do míst, která místní salesiáni považují za své pravé misie: Agua de Dios a pravděpodobně také do Ariari. Jsme zváni i do Medellínu, města, ve kterém je centrum druhé kolumbijské salesiánské provincie. Jsme zde ale v Latinské Americe, kde se věci mění rychleji, než se domlouvají. Necháme se tedy vést a překvapit, co se dá stihnout do našeho odletu z Kolumbie 6. 11. 2013.

P. Jára Vracovský SDB

Zleva: P. Jára Vracovský SDB, P. Deogratias Veloza SDB (náš průvodce a ředitel salesiánské školy v Bogotě), P. Petr Chovanec SDB, P. Jorgé Toro SDB (ředitel salesiánského studentátu v Bogotě), Jaroslava Vanišová (jazyková expertka) a P. Václav Koupil SDB.