Mezinárodní den žen v konžském Bakanja-ville

Záblesky naděje pro dívky žijící na ulici

U příležitosti Mezinárodního dne žen se slavilo i v centru pro ohrožené děti Bakanja-ville v konžském Lubumbashi. Do centra byly pozvány dívky žijící na ulici nebo dívky z rozvrácených rodin. A proč se pozornost a úcta věnovala právě těmto dívkám? Stojí za tím nápad, který vznikl v souvislosti s nočními výjezdy pracovníků centra do ulic a dnem 8. března, kdy jsou po celém světě připomínány ženy, jejich hodnota, přednosti a práva. Bakanja-ville se rozhodlo, že chce tuto zkušenost zprostředkovat také dívkám v problematické životní situaci.

Drsná svědectví

Při našich nočních výjezdech do ulic jsme potkávali mnoho dívek žijících v ponižujících podmínkách, vykořisťovaných a zneužívaných. Bez naděje na lepší budoucnost. Některé z nich se s námi podělily o drsné podmínky, kterým každodenně čelí: Na ulici se nám žije velmi špatně, nikdo na nás nebere ohled, ze všech stran jsme nuceny snášet urážky a ponižování, vysmívají se nám. Ale když pak mužové napříč všemi společenskými vrstvami chtějí ukojit své potřeby, jsme to my, ke komu se obrací a často nás proti naší vůli nutí k sexuálním praktikám. Následkem je přenos pohlavních chorob, infekce nebo těhotenství.

Program pro dívky

Právě tato svědectví nás v souvislosti s datem 8. března motivovala k tomu dát pocítit těmto dívkám, že i přes život na ulici má jejich život hodnotu. Proto jsme je pozvali k setkání v Bakanja-ville, kde byl pro ně připravený program: Zvyšování povědomí o právech žen a dívek. Analýza příčin, kvůli kterým se dostaly na ulici. Možnosti, jak se dostat z ulice a znovu se začlenit do rodiny nebo do společnosti. Pomoc skrze krátké vzdělávací kurzy, zejména kurz šití. Dále také zvyšování povědomí o sexuálně přenosných chorobách a dalších nemocech, kterým jsou vystaveny v důsledku života na ulici. Osobní hygiena jako významná prevence před nejrůznějšími onemocněními. K dispozici byl dívkám tým odborníků složený ze dvou lékařek, klinického psychologa, preventisty, sociologa, kriminalisty.

V programu byla zařazena i hra zaměřená na nejrůznější otázky, do níž se všechny dívky aktivně zapojily. Moderátor celého dne využil také této vzácné příležitosti k tomu, aby dívky a mladé ženy, které byly přítomny, povzbudil, zdůraznil jejich lidskou hodnotu a důstojnost a připomněl jim, že jsou nositelkami hodnot, na které může být celý národ hrdý. Neměli by se podceňovat, ale zbavovat se nálepky „vyloučené dívky“. Velmi nás zasáhlo svědectví jedné dívky, která dříve žila na ulici, a které se podařilo dostat z ulice pryč a nyní se stará o svoji rodinu. Její rodina se jí zřekla kvůli nařknutí z čarodějnictví. Díky její odvaze a pevnému odhodlání se dokázala znovu začlenit do společnosti díky absolvovanému kurzu šití. Vdala se, má rodinu a v současné době vyučuje na místní škole šití.

Radostnou a slavnostní atmosféru setkání podpořila také hudba a tanec. Nechyběl společný oběd a další drobné občerstvení. Krásný byl moment naslouchání a sdílení, při kterém dívky vyprávěly o tom, čím by se jednou chtěly stát. Na závěr, než jsme se rozloučili, každá dívka dostala jako dáreček typickou africkou látku. Za tuto zkušenost, kterou v Bakanja-ville mohly prožít, byly dívky vděčné.