Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc 2016
Sadba

Na půdě Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se posluchači letní školy seznamovali s problematikou rozvojových zemí i o možné formě spolupráce.

Koncem druhého zářijového týdne jsme se vydali představit naši činnost na katedru rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci již 19. ročníku Letní školy rozvojové spolupráce (5.- 9. 9. 2016).

Zhruba 50 studentů a studentek – posluchačů letní školy – se zde mohlo seznámit s problematikou rozvojových zemí – jak v rovině teoretické, tak v rovině praktických rad a informací. Setkali se zde s odborníky z řad nestátních neziskových organizací, soukromého sektoru, státní správy, samosprávy a dalších subjektů.

Akce se konala v příjemném komorním prostředí 5. patra budovy přírodovědecké fakulty. Každá z organizací se krátce představila, poté následovala samotná prezentace jednotlivých organizací. Studenti se dozvěděli mnoho informací z oblasti rozvojové problematiky, dobrovolnictví, stáží v zahraničí, kampaní apod. formou „market place“. Postupně obcházeli výstavní stánky a spolu s propagačními materiály získávali mnoho informací, kontaktů i možností osobního zapojení.

I u stánku Sadby se zastavilo a se zájmem si vyslechlo informace o naší činnosti několik zapálených studentů. Prohlíželi si nová dobrovolnická fotoalba a prospekty a kladli otázky ohledně dobrovolné služby. Odcházeli bohatší o podrobné informace o projektech Sadby a někdo i s myšlenkou či příslibem budoucí spolupráce.  

Martina Mončeková a Klára Viciánová