Jídlo pro nejchudší
Misijní pomoc

Pomozme chudým dětem z Bangladéše, aby nemusely mít hlad!

Drazí přátelé,

rádi bychom vás požádali o pomoc a spolu s vámi pomohli nejchudším lidem v Bangladéši.

Od spolubratra Pawla Kociołeka, se kterým jsem před čtyřmi lety strávil nějakou dobu v komunitě v Utrailu na severu Bangladéše, jsem dostal zprávu, že potřebují finanční příspěvek.

 

Ve městě Joypurhat, kde salesiáni působí, začali padesáti nejchudším lidem poskytovat jednoduché jídlo. Bohužel, projekt z Polska, díky kterému před pěti měsíci s touto iniciativou začali, skončí s koncem roku 2016. Slíbil jsem, že jim od nového roku 2017 na půl roku pomůžeme my ze Sadby a pošleme celkem € 2100 pro pokrytí nákladů na 6 měsíců fungování projektu.

Víme, že jste štědří a věříme, že jim společně můžeme pomoci.

Číslo účtu: 2100240326/2010Specifický symbol: 902

O celém průběhu jeho realizace vás budeme průběžně informovat.

Předem děkujeme za vaši štědrost a spolupráci.

Pavel Ženíšek a tým Sadby

 

Více informací o projektu “Jídlo pro nejchudší”:

Bangladéš
Bangladéš je jedna z nejvíce zalidněných zemí na světě, má populaci téměř 180 milionů obyvatel. Je to země velkých kontrastů, během léta teplota dosáhne až 45° C, v zimě naopak klesne pod 5° C. Je zde velká chudoba, ale zároveň i bohatství.  Největším a dominantním náboženstvím je islám (85 %). Ale jsou tu i hinduisté, buddhisté a lidé vyznávající kmenové náboženství. Křesťané tvoří v celé zemi pouze 1 %, z toho katolíci 0,6 %. Život křesťanů je zde velmi bídný, většina z nich žije ve vesnicích. Nemají vlastní pole, většinou žijí v hliněných domech, bez elektřiny a zdravotní péče. Mnohdy jsou zde obrovské problémy s pitnou vodou. Často ve vesnicích neexistuje žádná škola. Salesiáni jsou v Bangladéši přítomni od roku 2009. V současné době tu jsou dvě mise: Utrail a Lokhikul. V obou misích působí pět kněží.

Salesiánská misie
Projekt bude realizován salesiány pracujícími v misii sv. Jana Boska v Lokhikulu v severovýchodním Bangladéši, která vznikla v roce 2012. V současné době tu pracují dva salesiáni. Na začátku zde nebylo nic, žádný dům, žádné jídlo, žádná elektřina, špína a krysy všude. Jako dům na spaní sloužila stáj.  Ačkoli má farnost více než 100 vesnic, katolíků je zde málo, asi 150 rodin (cca. 500 lidí). Lidé patřící do různých kmenů jsou většinou pokřtěni, ale praktikují kmenové náboženství, 70 % lidí neumí číst a psát, mnoho dětí, a to zejména z vesnic, nechodí do školy.

Projekt
Tento projekt bude realizován v městě Joypurhat (okresní město vzdálené od Lokhikulu 20 km), kde už dva roky funguje středisko mládeže: internát pro osm chlapců ve věku 16-18 let, odpolední škola pro 40 dětí z okolních slumů, v pátek oratoř pro 200 dětí a mladých. V blízkosti našeho střediska mládeže v Joypurhat jsou slumy, které jsou obydlené především lidmi z křesťanského kmene Mahalia. Na velmi malé ploše tu žije 40 extrémně chudých rodin s dětmi. Jejich hlavní prací a jediným zdrojem příjmů je pletení a prodej bambusových košíků. Ti, kdo jsou nejvíce ohroženi touto situací, jsou nejmladší, kteří v podstatě nemají žádné vyhlídky do budoucna. Právě pro nejmladší jsme otevřeli odpolední školu a získali peníze, abychom jim poskytli stravu. Již pět měsíců denně dáváme jídlo 50 nejchudším lidem. Kromě rýže dostávají zeleninu, dvakrát týdně vejce, dvakrát týdně rybu a dvakrát týdně kuřecí maso. Finanční prostředky, které máme k dispozici, umožní trvání tohoto projektu do konce prosince 2016. Od ledna 2017 budeme muset projekt ukončit, nezískáme-li další finanční podporu. Jelikož vidíme, jak je toto dílo užitečné, a protože jsme svědky krásného ovoce, které přináší, rádi bychom, aby i nadále mohlo sloužit těm nejpotřebnějším.  Proto vás prosíme o pomoc při financování tohoto projektu.