Gambi přesídlil do Říma
Sadba, Svět misií

V úterý 15. září večer kolem půl deváté bylo u salesiánského divadla živo. Kobyliští salesiáni v čele s provinciálem Martinem Hobzou se loučili s Pavlem Gambi Ženíškem, který se po požehnání a modlitbě za svou novou službu vypravil do Říma.

Doprovázela ho polovina Sadby – Helča s Martinou, bývalá dobrovolnice a provincie Markéta Vagenknechtová a salesián Pavel Liškutin – Lišák. V noci jsme projeli Rakouskem a půlkou Itálie a v poledne dorazili do Říma. Po vybalení krabic a sudů s pivem, jež sklidily aplaus, a obědě, jsme prošli část salesiánského domu. Objevili jsme tam pro nás neznámá a krásná zákoutí – zvláště terasu. Čtvrtek zase patřil objevování Říma a Vatikánu, ochutnávání zmrzliny a odolávání všemožným italským naháněčům a prodejcům. Řím byl díky epidemii téměř bez turistů, nikde nebyly žádné fronty ani kolony. Roušky se v Římě berou vážně zejména přes den, ve večerních a nočních hodinách je vir pravděpodobně neaktivní, soudě dle četných hloučků rozjařených Italů…. Po večerní mši svaté, kterou Gambi sloužil v pokojíčku Dona Boska, kde napsal svoje dopisy a koordinoval stavbu Sacro Cuore, jsme byli pozváni na pravou italskou večeři. Doprovázeli nás Martin Lasarte (bývalý rádce misijní sekce), Alfréd Maravilla (nynější rádce pro misie), otec Jorge (ekonom misijní sekce) a Marco (laický zaměstnanec), kteří společně s Gambim tvoří nový salesiánský misijní tým. Po večeři následovalo poslední loučení a zpáteční cesta do Prahy.

Gambimu přejeme vedení Duchem svatým a radost ze služby ve věčném městě i ze společenství nových spolubratrů.