Dvojnásobné díky za dary pro Bangladéš
Misijní pomoc

Minulý podzim jsme poskytli finanční podporu nejchudším lidem v Bangladéši a jsme moc rádi, že projekt může díky vám pokračovat.

Drazí přátelé,

Chtěl bych vám jménem salesiánského díla v Bangladéši a také jménem naší Sadby poděkovat za velkou štědrost, kterou jste projevili vzhledem k hladovějícím lidem této chudé země a přispěli na projekt „Jídlo pro nejchudší“.

Pawel Kociołek – misionář v Lokhikulu v severozápadní Bangladéši – nás na podzim loňského roku požádal o finanční částku €350 na měsíc, aby mohli poskytovat stravu padesáti nejchudším, především dětem a mladým lidem. Přislíbili jsme mu pomoc na půl roku – do června 2017. Díky vašim darům jsme již začátkem prosince zaslali do Lokhikuli najednou celou částku €2100 (57.000 Kč).

Jsme velmi mile překvapeni, kolik z vás se do podpory zapojilo, takže k 6. 2. 2017 na tento konkrétní projekt přišlo 102.000 Kč, tedy téměř dvojnásobek. Díky tomu můžeme salesiánům v Bangladéši přislíbit podporu projektu minimálně do konce roku 2017.

Bůh vám to odplať.

P. Pavel Ženíšek

Na krátkém videu a fotografiích si můžete prohlédnout „zhmotnění“ této vaší pomoci.