Dobrovolníci Adopce nablízko byli vysláni do tří kontinentů světa

Jedenáct dobrovolníků salesiánského dobrovolnického programu Adopce nablízko bylo v neděli ve svátek sv. Antonína dne 14. 6. 2015 vysláno do zemí Zambie, Indie a Bulharska.

V těchto zemích věnují obvykle rok svého života dětem a mladým lidem. Místem akce se stal hudební festival Slezská lilie v Ostravě, jehož součástí byla nedělní bohoslužba, při níž představený salesiánů páter Petr Vaculík dobrovolníky slavnostně vyslal.

Provinciál Petr Vaculík vyslal při bohoslužbě na festivalu Slezská lilie jedenáct dobrovolníků mířících pomáhat chudým a znevýhodněným dětem do salesiánských děl v Zambii, Indii a Bulharsku. Bohoslužba začala příchodem a představením na pódiu všech nových dobrovolníků před návštěvníky mše svaté. Myšlenku vyslání nových misijních dobrovolníků podpořil svým následným kázáním Marian Kuffa, slovenský kněz z Popradu. V promluvě mluvil o lásce. Co je láska poznáme tak, že se budeme obětovat pro druhé, budeme dávat. Láskou prokazujeme dobro druhým. A to se právě noví dobrovolníci chystají udělat – pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují, a to ať jsou to malí afričtí Zambijci, Indové nebo bulharští Romové. Všichni z nich potřebují jejich podporu. Po kázání dobrovolníci nastoupili před pódium a za ně si stoupli jejich patroni, lidé, kteří jim budou těmi nejbližšími v době, kdy budou vykonávat svou službu daleko od domova. Dobrovolníci se na ně mohou kdykoli obrátit a řešit s nimi radosti i těžkosti své služby. Patroni svým svěřencům předali hořící svíčku, aby se pro mladé lidi, kteří hledali nebo ztratili smysl života, stali hlasateli Radostné zvěsti Ježíše Krista, nádobu, aby nezapomněli dolévat živou vodu do nádob svého života, a kříž, aby uměli radostně a trpělivě nést všechny těžkosti, které jim nastanou.

Během 8 přípravných víkendů probíhajících v průběhu jednoho školního roku připravil program Adopce nablízko dobrovolníky na nejdůležitější situace, které je mohou potkat a poskytl informace, které je potřebné znát. Za celým projektem stojí Salesiánská asociace Dona Boska, která se školením a následným vysíláním dobrovolníků zabývá. Adopcí nablízko se rozumí „adopce dobrovolníka“, který je pro nás blízkým a skrze něhož můžeme pomáhat daleko. Skrze tento projekt bylo během 10 let vysláno již přes 150 dobrovolníků, kteří odpracovali přes 300 000 hodin v 18 různých částech světa.

Lenka Prasličáková