Slavíme 10 let!
Sadba

V neděli 26. 7. 2015 to bude už deset let, co SADBA začala svou činnost.

Za tu dobu získala přes 2 670 dárců a podporovatelů a více jak 130 dlouhodobějších spolupracovníků. A díky těmto lidem mohla SADBA mimo jiné vyslat své misijní dobrovolníky do světa a pomoct tak chudým a sociálně znevýhodněným dětem.

Prvním krokem ke vzniku SADBY bylo rozhodnutí založit novou organizaci na národní a mezinárodní projekty. Přesně 26. 7. 2005 tak byly schváleny Stanovy Salesiánské asociace Dona Boska. SADBA však už své misijní dobrovolníky vyslala již před svým založením, a to 5. 6. 2005. Od té doby vyslala 165 proškolených dobrovolníků do salesiánských děl po celém světě.

Vedle misijního dobrovolnictví souvisejícího s programem Cagliero, byl vytvořen na přelomu let 2005/2006 program Salesiánští animátoři, který zaškolil cca 260 dobrovolníků do činnosti v salesiánských zařízeních.

Třetím programem, kterým se SADBA začala zabývat, je Come In. Ten pomáhá najít životní cestu pro ty, kteří ji vážně hledají.

Celé poselství SADBY by se dalo shrnout do tohoto citátu:

„Kdo dostal, touží dávat dál.
Kdo uviděl, touží otevírat oči slepým.
Kdo zažil skutečnou lásku, nemůže si ji nechávat jen pro sebe. Touží dávat dál.“