Etický kodex Sadby
Sadba

SADBA představuje svůj první etický kodex. Jeho dodržováním se zaměstnanci a spolupracovníci hlásí ke křesťanským hodnotám a k preventivnímu výchovnému systému Dona Boska.

Co je to etický kodex a proč je dobré se jím řídit?

Etický kodex je dokument, ve kterém jsou zmíněny obecné zásady, hodnoty,  ale i konkrétní požadavky v oblasti chování, poctivosti úmyslů a vztahů mezi jednotlivými účastníky organizace. Kodex stanovuje pravidla chování a vymezuje hranice toho, jaké chování je žádoucí a jaké je v rámci naší role v organizaci  již nepřípustné.

Dodržováním etického kodexu přispíváme ke zlepšování podmínek  na pracovišti, dobrým mezilidským vztahům a osobnostnímu i profesionálnímu růstu.

Víte, že nejstarším známým etickým kodexem je lékařská Hippokratova přísaha?

Naše etické zásady

V kodexu Sadby řešíme vztahy jednotlivých účastníků, kolegialitu, profesionální růst i obecné etické zásady a zmiňujeme se též o tom,  co znamená porušení těchto zásad.
Tento kodex, ke kterému se hlásí zaměstnanci i dobrovolní spolupracovníci Sadby, je závazný pro všechny, se kterými má Sadba uzavřený pracovně-právní vztah.

Etický kodex Sadby ke stažení zde