Ángel je náš anděl! Podpořil české dobrovolníky

Misijní dobrovolníci děkují donu Ángel Fernandez Artime za jeho finanční dar.

A toto je poselství, které vám chci předat. Pán nám dává život a my jej máme přijmout takoví, jací jsme. Nevyžaduje po nás nějaké velké hrdinství, ale určitě chce, abychom si řekli, že můj život má smysl, když se dávám…”

don Ángel Fernandez Artime

Na setkání s mladými v Brně – Žabovřeskách během své nedávné třídenní návštěvy v Česku dostal hlavní představený don Ángel Fernandez Artime peněžní dar od různých dárců, sponzorů a přátel v celkové výši 61.040 Kč. Navzdory české snaze, aby si tyto prostředky odvezl s sebou do Říma a použil je na nejpotřebnější účely, don Ángel se rozhodl věnovat je našim misijním dobrovolníkům působícím v současnosti na různých místech světa!

Za dobrovolníky a celé české salesiánské dílo mu chceme vyjádřit velké poděkování.

Pavel Gambi Ženíšek