Znamení naděje uprostřed rozlehlých stepí – 12. dopis P. Járy Vracovského z Mongolska
Misie v Mongolsku

Jeden ne/obyčejný den v salesiánské misii, Svatý týden a blížící se Velikonoce.