Velké Sadbování

Oficiální představení nových prostor Sadby, založení SME a rozlučka s Gambim…

SADBA pracuje v nových prostorách salesiánského střediska v Praze-Kobylisích již měsíc. Oficiální představení veřejnosti, našim příznivcům, dobrovolníkům, zaměstnancům střediska, salesiánům a dalším „sympatizantům“, se konalo 31. května 2020 v odpoledních hodinách. Ale nebyla to jediná událost – zároveň  proběhly další dvě, neméně významné události: založení SME – Sdružení salesiánských misijních ex-dobrovolníků a oficiální rozlučka s dosavadním ředitelem Sadby Pavlem Gambim Ženíškem.

Nové prostory Sadby

Stěží jsme se vešli, ale dobří lidé se vždy dohodnou. Před samotnou prohlídkou proběhlo svěcení nových prostor Jendou Vývodou, naším nejstarším salesiánem.
V nových moderních prostorách se všem moc líbilo.

      

SME – Salesiánští misijní ex-dobrovolníci (Salesian Missionary Ex-volunteers)

Jedná se o novou salesiánskou iniciativu, která usiluje o oficiální začlenění do košatého stromu salesiánské rodiny. Smyslem existence SME je nabídnout zázemí, společenství a vhodnou platformu pro podporu salesiánského misijního dobrovolnictví a různých misijních aktivit a akcí. Na podpisové listině SME se během akce shromáždilo přibližně 40 podpisů. Zářnou budoucnost této nové iniciativy jsme pojistili i novénou k Panně Marii na farní zahradě a poté stvrdili slavnostním přípitkem.

    

 

Pavel Gambi Ženíšek

S lítostí, ale i se spoustou jídla a v dobré společnosti mnoha bývalých dobrovolníků, jsme se rozloučili s naším milým Gambim. Od září po něm převezme kormidlo Sadby Jaroslav Fogl (nyní misionář v Bulharsku). Gambi byl povolán jakožto odborník na slovo vzatý (a to doslovně) do Říma, kde se stane členem misijního týmu salesiánské kongregace.

 

 

Mnohým se nechtělo opouštět dobrou společnost a zdrželi se až do druhého dne. Všem děkujeme za účast a těšíme se někdy příště!

Martina Mončeková