Strategické plánování Sadby 2018
Sadba

17.– 21. 6. proběhlo strategické plánování Sadby v krásné krajině Krušných hor v obci Cínovec-Dubí. Tým Sadby ve složení Gambi, Klára, Martina, Pavel a Hynek se během těchto tří dnů pokusil zhodnotit průběh minulého roku a nastínit vize po rok 2019. Na jeden den se připojila i budoucí kolegyně Helča Janíková a externí spolupracovník Pepa Vencl (IT).

Hodnocení

Během prvních dvou dnů jsme si povídali o tom, co se v minulém školním roce podařilo a kam se posunuly naše aktivity a programy. Zaznělo také, co by bylo třeba zlepšit. Každý zaměstnanec představil ostatním svůj program či sektor a vznesl otázky a připomínky vůči ostatním. Společně jsme přemýšleli, co je pro nás důležité, které aktivity je třeba podporovat víc a kde je naopak dobré ubrat.  I nadále zůstává naší prioritou dobrovolnická služba – realizace ročního přípravného kurzu, komunikace s přijímajícími organizacemi a podpora současných i bývalých dobrovolníků.
Ve střednědobém horizontu chceme podporovat vzdělávání dětí v severovýchodní Indii, z osvětových činností Sadby budeme i nadále rozvíjet projekt pro školy Dnes jím jako. Více podpořit chceme také Evropské aktivity pro mládež (např. česko-anglicko tábor iSEC).

Plánování

Třetí den byl věnován tématu ochrany osobních údajů (GDPR) a plánování činnosti Sadby v dalším roce včetně vytvoření podrobného časového harmonogramu. Klárka představila vizi nového webu, který máme v plánu spustit začátkem příštího roku. Pár slov zaznělo i ohledně nutné obměny hardwarového a softwarového vybavení Sadby.
Přestože bylo tento výjezd pracovní, našel se i čas na odpočinek, procházku do přírody a vzájemné sdílení, které je pro celý tým nesmírně důležité. Vzájemně jsme se utvrdili v tom, že naslouchání a komunikace je přínosem pro práci nás všech, a že odlišnost každého z nás je darem pro ostatní.

Poděkování

Občas je třeba změnit směr a společná cesta se tak rozdělí.Team-building Sadby byl tak trochu i rozlučkovým, protože po několika letech odchází ze Sadby náš kolega Pavel Marčík. Chceme mu poděkovat za jeho nasazení při vedení přípravného kurzu pro dobrovolníky. Pavle, ať se ti po nové cestě jde co nejlépe, děkujeme za všechno, co jsi pro pro Sadbu a tím i mladé lidi v minulých letech udělal.

Závěr

Akce byla přínosem pro všechny, a to i pro ty, kteří zrovna nejsou briefingovými typy. Děkujeme všem zúčastněným za jejich nasazení a hlavně Gambimu, který akci zorganizoval. Věříme, že Sadba popošla na své cestě pomáhat mladým lidem, a tím také dětem z celého světa, zase o kousek dál.

Martina Mončeková