Stovka škol vyzkoušela indickou kuchyni
Dnes jím jako

Projekt Dnes jím jako Ind po dvou měsících skončil. Zajímá vás, jak probíhal?

Přibližně stovka škol se zúčastnila osvětové kampaně Dnes jím jako, která probíhá každým rokem na jaře a letos byla zaměřená na Indii. Žáci a studenti základních i středních škol si vyzkoušeli ostrou indickou kuchyni, dozvěděli se mnoho zajímavých informací a někteří se zúčastnili soutěže o nejhezčí a nejnápaditější rangoli.

Smyslem projektu je přiblížit dětem, jak se žije v chudších částech světa, přivést je k zamyšlení nad vlastním způsobem života – nad hodnotami, které vyznávají, k myšlence, že i ony mohou svět kolem nás měnit.
Na projektu se podílejí naši bývalí dobrovolníci, kteří mají osobní zkušenost v dané zemi a připravené materiály vycházejí z jejich postřehů a zkušeností.
Žáci a studenti se tak nenásilnou formou seznámí i s dobrovolnou službou.

Přihlášených škol každým rokem přibývá a ohlasy na projekt jsou příznivé. Přečtěte si hodnocení, která nám školy zaslaly.
Děkujeme všem školám za účast a našim dobrovolníkům za pomoc s přípravou tak zajímavého a smysluplného projektu.

Martina Mončeková
SADBA