Stáže pro studenty, cihly a tranzitní dům

Jak spolu souvisí stáže pro studenty, tranzitní dům a cihly? Jednoduše – všechny tyto aktivity probíhají díky pomoci našich dárců, kteří podporují děti a mladé z Konga na cestě za lepším životem.

Stáže pro studenty

Školní rok 2021/2022 se uzavřel ke dni 15. července. Studenti musli podstoupit dva testy, jeden státní a druhý organizovaný jednotlivými výukovými centry. Studentů bylo celkem 86 v zastoupení všech salesiánských „domů“ (Magone, Maison de Jeunes, Chem chem i Ferme Jacaranda). Našli stáže v oblastech zemědělství, tesařství, dopravě, ale i v umění. Tito mladí jsou podporováni salesiánskou pracovní agenturou, která je v kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a poskytovateli placených stáží. Kromě toho je jim k dispozici stále tým učitelů, mentorů a sociálních pracovníků, kteří jim i nadále poskytují podporu v jejich každodenním fungování.

Také away – jídlo

Rekonstrukce kuchyně se posouvá jen zvolna, protože ji stavíme spolu s našimi žáky. Používáme novou metodu, kdy se cihly nevypalují, ale jen se silně stlačí a zpevní troškou cementu. Chvíli tedy trvalo, než se žáci tuto metodu naučili. Pracovali jsme i  přes prázdniny a předpokládáme, že v prosinci bude budova už připravená k používání. Jsme rádi, že jsme tento postup znovuoživili, protože tím ušetříme hodně stromů, což i zde začíná hrát velkou roli.

   

Tranzitní dům pro dívky

Dívky, které přicházely rovnou z ulice do vzdělávacího centra pro dívky „Magone“, si sebou přinesly řadu potíží. Jednoduše řečeno,: měly problém s tím, dodržovat jakýkoli řád a rytmus. Prakticky nebyly vůbec schopné sedět ve třídě a soustředit se. Proto vznikla myšlenka jakéhosi „tranzitního“ domu, kam dívky přijdou, a kde si asi půl roku budou zvolna zvykat na určitý řád. Tento dům jsme pojmenovali jednoduše „Návštěva“. Dokáže pojmout deset dívek, které jsou poté připravené, aby mohly přestoupit do centra „Magone“. Věříme, že to bylo boží řízení, a že jsme takto pomohli mnoha dívkám, dostat se ze spárů ulice.

Bio uhlí

Postupně také začínáme s bio uhlím. Nejprve nashromáždíme odpad z dřevěného uhlí, uděláme z něj brikety, a ty potom můžeme využít buď v naší kuchyni, nebo je prodat ve městě. Kromě toho, že učíme mladé lidi ve škole jejich předměty, takto mimovolně se také naučí, že je dobré respektovat příroduvyužívat zdroje, které mají kolem sebe.

otec Erik