Pozvánka na výstavu
Svět misií

Salesiánské misie žijí… v Bulharsku již více než 25 let

Kolem salesiánských misií v Bulharsku vzniklo pestré společenství lidí zahrnující bývalé dobrovolníky, kteří v Bulharsku s misionáři působili, rodiny a přátelé misionářů a dobrovolníků, a mnohé další sympatizanty, kteří misie podporují, finančně, např. v projektu Adoptuj misionáře, modlitbou nebo praktickou pomocí. Každý z těchto lidí žije misijní poslání svým specifickým způsobem.

V minulém roce salesiáni oslavili 25 let svého působení v Bulharsku. Rok 2020 je rokem dalších významných jubileí: uplyne 1135 let od smrti svatého Metoděje, patrona Evropy a misionáře, který působil v Českých zemích i v Bulharsku, slavíme 100 let od navázání diplomatických vztahů mezi Bulharskem a Českou republikou.

A tak je čas poděkovat.

Zveme všechny, kdo se jsou součástí tohoto díla nebo by se do něj chtěli zapojit, na vernisáž výstavy fotografií ze salesiánských misií v Bulharsku, která se uskuteční 1. července od 18 h v Jindřišské věži v Praze.

Hosty budou misionář a nastupující delegát pro misie Jaroslav Fogl, SDB a paní režisérka Světlana Lazarová. Můžete se těšit také na prohlídku věže v doprovodu kastelánky, paní Lucie Dolfi, netradiční výhled na Prahu z horních pater nebo na občerstvení z bulharské kuchyně včetně dobrého vína, které zajišťuje restaurace Hercovka. Výstavu pořádá Salesiánská provincie Praha ve spolupráci se Sadbou a za podpory Ministerstva kultury ČR.

Z kapacitních důvodů prosíme o potvrzení účasti na vernisáži e-mailem na fundraiser@sdb.cz.

Těšíme se na Vás!

Za pořadatele Kateřina Cveklová