Modlitba za Myanmar – výzva ke společné modlitbě 11. 4. 2021
Nezařazené

Armádní represe, více než 540 mrtvých, hromadné zatýkání, omezení přístupu k internetu, rabování a brutální zákroky proti civilistům… situaci v Myanmaru (Barmě) sleduje celý svět

Drazí spolubratři, mladí lidé a drazí věřící.

Společně s celou salesiánskou kongregací a církví vás chci pozvat k modlitbě za Myanmar. Situace v Myanmaru je velmi napjatá a násilí nabírá velkých rozměrů. Protesty a zabíjení pokračují a často jsou obětmi těchto nepokojů, které mají zajistit svobodu jejich vlasti, mladí lidé.

Vyzývám všechny k připojení se 11. 4. 2021 v 10:30 (tj. 15. hodin v Myanmaru) k modlitbě,

kterou vytvořili občané Mynamaru. Je také vhodné pomodlit se při nedělní mši svaté a při denní modlitbě církve prosby za Myanmar. Obě modlitby jsou k dispozici níže. Zapalme společně svíčku obětem a trpícím Myanmaru a sdílejme s nimi těžké chvíle ve svých modlitbách. Viz hashtag #SYMPRAYSFORMYANMAR.

Spolu s celou Salesiánskou rodinou
Jaroslav Fogl, SDB
Delegát pro misijní animaci


Aktuální situace v Myanmaru

 

„Klečím s vámi v ulicích Myanmaru!“
Vzkaz papeže Františka trpícímu lidu Myanmaru

 

 

 

 

 

 

 

Myanmar (do roku 1989 Barma) leží v jihovýchodní Asii a je jednou z nejméně rozvinutých zemí na světě (145 ze 188 zemí). Sousední státy: Bangladéš, Indie, Čína, Laos a Thajsko, počet obyvatel země je odhadován kolem 50 milionů. Úředním jazykem je barmština, převážná většina obyvatel se hlásí k buddhismu. Více než 37 % lidí stále žije na nebo pod hranicí chudoby a míra chudoby u lidí žijících ve venkovských oblastech stoupá k 70 %. Jen polovina dětí školního věku dokončí základní vzdělání. Salesiánští misionáři reagují na potřeby dětí, mladých a jejich rodin, které se nacházejí v krizi. Programy se snaží řešit zoufalou chudobu, ale také sloužit lidem, jejichž životy byly nedávno těžce poznamenány přírodními katastrofami a uprchlickou situací.

Barma v dobách míru…

Aktuální informace o Myanmaru naleznete například zde:
https://zpravy.aktualne.cz/myanmar/l~i:keyword:864/


Níže přiložené dokumenty určené k vytištění, přečtení či sdílení obsahují modlitby za Myanmar i informace o situaci, která v zemi panuje.

Modlitby Za Myanmar Duben 2021   (formát A4, pdf)

Modlitby Za Myanmar Duben 2021  (formát A4, word)

Info Myanmar  (formát A4, pdf)