Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – červen 2021
Nezařazené

Cagliero11 slaví 150. narozeniny

Málokdo ví, že u tohoto misijního „nástroje” určeného pro celou salesiánskou rodinu stál také český salesián Václav Klement. Stalo se tak v roce 2008 a již od začátku je zpravodaj připravován pravidelně každý měsíc v pěti základních jazykových mutacích a rozesílán do celého světa.

Pro ty z vás, kteří se s Caglirem11 ještě nesetkali, doporučujeme k přečtení celé červnové číslo přeložené i do češtiny, kde se dozvíte více informací nejen o zrodu tohoto zpravodaje, ale i o jeho vlivu a inspiraci pro další generace salesiánů, o svědectvích mnoha misionářů, která jsou pravděpodobně nejsilnější a nejčtenější částí Cagliera11, ale zejména o inspiraci Ducha, která v nás i tímto způsobem stále udržuje misionářský zápal Dona Boska.

Václav Klement (uprostřed)

Cagliero11 je nyní překládán již do 20 jazyků a od začátku tohoto roku je doprovázen minutovým videem určeným mladým lidem a čtvrtletní obrazovou přílohou nazvanou CaglieroPIX.


Prohlédněte si video CaglieroLIFE vydané ke 150. výročí na youtubovém kanále Sadby.

Jak je na tom naše kongregace s porovnáním situace v době vzniku Cagliera11 (2009) s dnešní situací (2020)?
  • Počet zemí, ve kterých působíme: r. 2009 = 130 × r. 2020 = 134
  • Počet salesiánských provincií: r. 2009 = 92 × r. 2020 = 90
  • Počet kanonicky ustanovených salesiánských domů: r. 2009 = 1854 × r. 2020 = 1718
  • Počet žijících salesiánů: r. 2009 = 15 952 × r. 2020 = 14 299
  • Počet salesiánů, kteří během daného roku zemřeli: r. 2009 = 264 × r. 2020 = 401
  • Počet svatých, požehnaných, ctihodných, Božích služebníků:
    2009 Svatí = 8 / Blahoslavení = 116 / Ctihodných = ​​10 / Božích služebníků = 28
    × r. 2020 Svatí = 9 / Blahoslavení = 118 / Ctihodní = ​​18 / Božích služebníků = 28

Celý zpravodaj si můžete přečíst nebo stáhnout zde: 2021.06 Cg11 Cz.