Duchovní obnova pro bývalé dobrovolníky
Nezařazené

V Sulkovci proběhla duchovní obnova, které se účastnili bývalí salesiánští dobrovolníci z různých zemí

Promluvu na duchovní obnově, která proběhla ve dnech 1. – 3. 12., vedl Václav Čáp na téma dary a charismata Ducha Svatého. Dary Ducha Svatého jsou trvalejšího rázu a slouží k osobnímu růstu ve vztahu s Bohem, charismata mohou být dočasná a jsou přínosem pro celé společenství. V průběhu adorace jsme se mohli zamýšlet nad svými osobními dary. Celkovou atmosféru blížících se Vánoc pak dokreslil metr čerstvě napadaného sněhu a adventní věnce v kostele při nedělní mši svaté.

Doufám, že zastavení a zamýšlení se nad tím, jak nás obdarovává Pán, nám přinese hlubší prožití adventu a svátků vánočních.

Stáňa Matušinová