Dvě stříbrná výročí a nové poslání – 13. dopis P. Járy Vracovského z Mongolska
Misie v Mongolsku

Oslavy 25 let kněžství a výročí prvních řeholních slibů.