Červená středa
Misijní pomoc

Připomeňme si 25. listopadu všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. 

Proč Červená středa?

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou kdekoli na světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Červeným světlem bývají nasvíceny památky a veřejné stavby.

 Proč na tom záleží?

Šest lidí z deseti na Zemi nemá náboženskou svobodu. Vážná porušení náboženské svobody se dějí ve 38 zemích. 260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. (zdroj: Výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.)

Slova otce Gigi Maccalli ze Společnosti afrických misií, propuštěný po dvou letech ze zajetí džihádistů.

 …Moje modlitba, na onom ztraceném místě v Sahaře, byla mou silou. Nic jiného jsem neměl. Unesli mě v pyžamu, vyrobil jsem si růženec z uzlíků na utrženém kusu látky a modlil jsem se každý den ráno a večer, svěřoval jsem se Marii rozvazující uzly. Myslím tedy, že plátno bratrství tkáme společně, my, misionáři, a vy, společenství, které nás vyslalo a podporuje nás modlitbou, náklonností a láskou.“

Zdroje a více informací na: https://acnuk.org/,  www.cirkev.cz/cs/cervena-streda

„…víra není důvodem k pronásledování, ale zušlechťuje život společnosti a vnáší do života vyšší smysl…“ (biskup Václav Malý)