A je to tady. 20 mladých lidí bylo v neděli slavnostně vysláno do devíti zemí světa pomáhat chudým dětem a mládeži.
Jak to všechno probíhalo

Pátek 15 h – přilétají první vlaštovky

První dobrovolníci dorazili už kolem třetí hodiny a během dalších dvou hodin se téměř všichni shromáždili ve velkorysých prostorách salesiánského střediska v Kobylisích. Na odpočinek moc času nezbylo, bylo třeba připravit a dotvořit scénku na hlavní program. Hned po večeři probíhala v kostele duchovní příprava s adorací a až pak si dobrovolníci mohli konečně vydechnout v rámci volného programu.

Sobota 6.45 h – vstávat a cvičit

Sobotní ráno zahájila mše svatá, dopoledne byl připraven informační blok o krizových momentech dobrovolné služby – o počátečním zmatení, euforii a možné následné depresi i konečném vyrovnání a smíření. Naštěstí už si to žádný dobrovolník nerozmyslel a tak se mohli všichni po obědě sejít a začít s přípravou sobotního odpoledního programu.

Sobota 13 h – tak jsme se tu všichni sešli

Na farní zahradě začal misijní program. Představení jednotlivých zemí zajišťovali bývalí dobrovolníci u tematicky laděných stánků. Podívat se a popovídat přišel i G. Basaňes, hl. rádce pro misie…

… a nevynechal ani proslulou Gambiho čajovnu

Lidí začalo postupně přibývat, děti využily malé dílničky, slacklinu, ochutnávaly čaj, vyplňovaly test mladého dobrovolníka nebo jen pobíhaly po příjemně zastíněné zahradě.

Sobota 16 h – Aksanti – program v kostele

Představení připravené dobrovolníky moderovali Lukáš s Honzou a jako první vystoupil Pavel Marčík, který (téměř) stručně představil program Adopce nablízko. Hovořil zejména o tom, že má-li dobrovolná služba něco přinést, je třeba, aby trvala déle. Někomu se zdá dlouhá i doba přípravy, není to však samoúčelné – rok spolehlivě prověří správnou motivaci.

Pavel Gambi Ženíšek plynule navázal představením Sadby – organizace, jejímž cílem je pomoc znevýhodněným dětem a mládeži na celém světě a hlavními aktivitami jsou misijní dobrovolnictví (program Cagliero), evropské aktivity (Rinaldi, InLine), misijní projekty a osvěta.

Programu Aksanti přihlížel i provinciál salesiánů Petr Vaculík a G. Basáňes.

Haló, volám!

Dobrovolníci si pro svoje rodiny, přátele a patrony připravili scénku volání přes skype. Pokoušeli se  dovolat svým blízkým, a že to opravdu někdy nebylo jednoduché! Pokud nebyl přenos přerušován díky slabému signálu, postaraly se o přerušení děti nebo jiné záludné vlivy okolí (třeba krávy).

Po sérii opravdu vtipných scének došlo na představení vedoucího týmu Cagliera v čele s Pavlem Marčíkem. Ten coby přísný trenér přivolal zbytek týmu a po představení jednotlivých členů došlo i na předcvičování.

Po skončení programu v kostele se dobrovolníci i jejich rodiny a přátelé sešli na farní zahradě a až do večerních hodin probíhal neformální program. Všeobecné sdílení zpestřila vynikající rautová večeře.

Neděle 10.30 h – vyslání

Slavnostní chvíle nastala. Guillermo Basáňes při mši sv. požehnal a slavnostně vyslal do světa dvacet mladých lidí. Novopečení dobrovolníci obdrželi prázdnou nádobu – proto, aby stále čerpali a dolévali z Největšího zdroje, misijní křížek a svíčku, aby jim osvětlovala cestu.

Vyslání dobrovolníků

Při krásné promluvě, tlumočené dobrovolnicí Kamilou Duškovou, zazněla myšlenka, že tam někde v dálce nezměníte lidi, ale svoje srdce. A vaším prostřednictvím pak Bůh změní svět, vy sami moc nezmůžete.

Po mši svaté proběhlo ještě focení…

Vyslání dobrovolníků

…a pak už jen oběd pro dobrovolníky, jejich rodiny, přátele a patrony a čas na rozloučení.

Po té se všichni rozjeli do svých domovů a začali odpočítávat poslední dny před svojí velkou cestou.

Myslíme na vás, ať váš dočasný nový domov přinese spousty radosti vám i všem se kterými vás Bůh svede dohromady.

Vyslání dobrovolníků

Za Sadbu
Martina Mončeková

Některých novopečených dobrovolníků jsme se zeptali, na co se ve svém novém působišti nejvíce těší:

Tomáš Žůrek: na novou životní zkušenost a na prázdniny, Jana Jeklová: na děti, Marie Jenišová: na vzájemné obohacení, barvy, Eliška Grygaříková: na poznání nové země, Martin Herda: na jídlo, Jan Kučera: na přírodu a děti, Pavel Slezák: na lidi a jídlo, Julie Konečná: na děti a hry, Eliška Marčíková: na pevný režim a banány, Michal Šarlák: na děti