Pošli to dál
Svět misií

Deepu, absolvent salesiánské školy Dona Boska Egmora z Chennai se rozhodl pomoci jedné z nejzranitelnějších skupin – chudým indickým dívkám, které mají cestu ke vzdělání velmi složitou.

Deepu byl znepokojen situací v jeho rodné zemi – v indickém státě  Chennai. Děti byly nuceny opustit školní lavice kvůli omezením souvisejících s pandemií. Ve výuce nemohly pokračovat ani z domova – chybělo vybavení, které by jim umožnilo připojit se k o-line výuce. Až se objevilo řešení….

„Taxikář, který parkuje před naším ubytovnou, se jednou zmínil o potřebě poskytnout dětem notebooky a tablety,” vysvětluje Deepu. Jeho vlastní děti prý studují na dálku pomocí darovaných tabletů.

Deep chtěl během pandemie udělat něco smysluplného a pomoci ostatním. Společně se svými spolužáky přemýšlel, jak, udělat něco, co by prospělo více lidem a pomoci jim naplnit jejich potřeby.

Podle mezinárodních humanitárních skupin nemůže v době pandemie nejméně 463 milionů dětí na celém světě pokračovat ve studiu, protože jim chybí nástroje, které potřebují k on-line výuce. Postiženy jsou zejména dívky žijící v zemích s nízkými a středními příjmy, kde jim předsudky často brání v používání počítačů, i když jsou k dispozici. Jakmile opustí školu, těžko se do ní vrátí..

„Z minulých krizí včetně eboly v západní Africe víme, že dívky často jako první opouštějí školu a vracejí se poslední,“ vysvětluje otec Gus Baek, ředitel salesiánských misií. „Vzhledem k tomu, že se rodiny zápasí s prohlubující se chudobou, zvýšenou potřebou pečovat o své bližní, probíhajícím zavíráním škol a podobně, vzdělávání svých dcer spadá až na konec seznamu priorit.“ Negativní dopady takového jednání se šíří do celé společnosti, protože tyto dívky jsou potom zranitelnější vůči násilí, vykořisťování, obchodování s lidmi a předčasně uzavíraným manželstvím.

Na tuto problematiku se Deep a jeho spolužáci rozhodli reagovat. „Existují zprávy z Indie i z jiných zemí – zprávy o dětech, které odcházejí ze školského systému kvůli ekonomickému tlaku způsobenému pandemií,“ říká. „A v Indii jsou dívky v této situaci v ještě větší nevýhodě.“

V duchu Dona Boska tedy zahájili iniciativu s názvem Min Siragugal (Digital Wings), která měla poskytnout notebooky pro chudé dívky zapsané do škol na okraji Chennai. Jejich kampaň na získávání peněz na financování notebooků přinesla za pouhých 12 dní téměř 24 000 dolarů.

„Zpočátku jsme si mysleli, že bychom mohli sehnat notebooky pro 25 dívek,“ říká Deepu. Se získanými penězi však Digital Wings nyní může zakoupit notebooků dvakrát tolik, co bylo neočekávané a příjemné překvapení pro skupinu, která nyní sní o ještě větší pomoci. Podle Deepa plánují pokračovat v iniciativě každý rok a doufají, že se rozšíří i na další školy včetně vysokých škol. Doufají, že si zajistí firemní podporu, která pomůže Digital Wings a pomůže pozitivně ovlivnit budoucnost dívek.

„Jsem rád, že Deepu a jeho kolegové absolventi skutečně naplňují salesiánské poslání,“ říká Fr. Gus. „Příběhy jako tyto jsou důvodem, proč naši misionáři dělají to, co dělají každý den, protože investice, které investují do každého studenta, přináší obrovské společenské dividendy. A jsme také hluboce vděční našim štědrým dárcům, jejichž podpora umožňuje toto vzdělávání v Indii a ve více než 130 dalších zemích po celém světě.“

Naše mise pomáhá dětem zůstat ve škole, a to i během globální pandemie.
Co pro ně můžete udělat vy?

Převzato od Salesian Missions