V březnu se jedlo po indicku. Zapojily se i desítky tříd z celé ČR.
Dnes jím jako

S koncem března skončil i 5. ročník projektu DNES JÍM JAKO, letos zaměřený na Indii.

Akce probíhala celý březen jednak na Facebooku, kde ji podpořilo téměř 700 lidí, a zároveň v 18 školách po celé ČR. Cílem projektu bylo upozornit na problémy lidí v rozvojových zemích a ukázat možnost, jak jim pomoci. Během pěti let se do akce zapojilo přes 1500 lidí, včetně známých osobností, jako např. Pavel Anděl, David Matásek, Pavel Šporcl, Adéla Gondíková, Tina Pletánková a další.

„Letošní ročník se zaměřil na Indii, dlouhodobě tam totiž pomáháme a vysíláme naše dobrovolníky. Celkem jich tam působilo již sedmnáct,“ vysvětluje Karla Fejfarová, dobrovolnice ze Salesiánské asociace Dona Boska, která za akcí Dnes jím jako stojí.  „Smyslem projektu je přesvědčení, že si lidé rozdíl mezi životními úrovněmi lépe uvědomí, pokud si sami vyzkouší jíst celý den jako chudý Zimbabwan či Ind,“ dodává. Minulé ročníky akce byly zaměřené dvakrát na Afriku jako celek, poté na Bangladéš a loni na Zimbabwe.

Letos poprvé se projekt zaměřil i na školy. Žáci se mohli pomocí připravených výukových materiálů, tematických her a osobních výpovědí dobrovolníků, kteří v Indii působili, dozvědět více o geografii, historii, kultuře či sociální problematice Indie. „V hodinách zeměpisu a také ve třídnických hodinách jsme zhlédli videoklip a prezentaci ze života indických školáků, vyplnili jsme zajímavý pracovní list a sestavujeme dopis, který chceme poslat dětem do Indie. Také jsme vybrali nějaké peníze, kterými chceme několika chudým dětem zaplatit školné,“ napsali nám žáci 7. B ze Základní školy Kamenice, která se do projektu Dnes jím jako Ind zapojila. V rámci akce si také společně uvařili indické jídlo alu gobi a placky čapati. Jídlo bylo prý nezvyklé, zajímavě kořeněné, ale chutnalo jim. „Nejvíce nás překvapilo, že celý oběd vyšel pro jednoho žáka na 10 Kč,“ dodávají.

Indické jídlo alu gobi jedli i žáci 7.B v Základní škole Kamenice