28. generální kapitula očima ředitele Sadby Pavla Ženíška
Sadba

Ředitel Sadby Pavel Ženíšek je jedním ze tří salesiánů, kteří budou zastupovat českou provincii na 28. generální kapitule v Turíně, která začíná 16. února.

Chystáš se na 28. generální kapitulu. V Česku je 130 salesiánů, proč tam jedeš zrovna ty?

Generální kapitula je nejvyšším orgánem naší kongregace, jedou provinciálové ze všech provincií a pak jeden nebo dva delegáti za každou provincii. Delegát je člověk zvolený spolubratry. Když je provincie hodně veliká, tak volí dva delegáty, když je menší, tak jednoho. My jsme menší, takže se volil jeden delegát a spolubratři zvolili mě.

Kdo další tam jede?

Jedou tam naši provinciálové. Máme teď provinciála Petra Vaculíka, který je v úřadu ještě do května, ale už je znám i nový provinciál Martin Hobza, který tu funkci přijme ke konci května. V době konání kapituly ještě nebude provinciálem, takže je tam pozván jako host.

Ta kapitula trvá sedm týdnů. Máš dost svojí práce tady v republice. Je to pro tebe spíš otrava, nebo i nějaká příležitost?

Asi obojí. V první chvíli, když jsem o tom přemýšlel, že budu sedm týdnů v Turíně sedět na zadku, tak jsem moc nadšený nebyl. Obzvlášť, když vím, že je to mnohdy vedeno v italském stylu, kdy se hodně mluví a diskutuje a pro nás z českého prostředí to někdy postrádá drive, odpich. Toho se trošku obávám. Také, že ztratím čas, který bych jinak mohl pracovat na Sadbě a dělat jiné věci, třeba studovat.

Na druhou stranu se těším, že tam potkám zajímavé lidi, jak delegáty, tak provinciály. To se hodí i pro mou práci na Sadbě, kde hodně komunikuji s různými provinciemi a jejich provinciály, když tam chceme posílat naše dobrovolníky. Teď na Sadbě sice končím, ale hodí se mi to ještě víc. Budu od září na ústředí v Římě a mnohé spolubratry, kteří tam pracují, potkám na kapitule. Dokonce tam potkám i ty, kteří z ústředí budou odcházet, protože mají před sebou nějakou další roli v kongregaci a budou mi předávat něco z toho, co sami dělali. Takže je to příležitost potkat lidi a víc se seznámit se světovým rozměrem misií, který mě zajímá.

Dostali jste už nějaké materiály, co tam budete dělat, jaký bude program?

Detailní program ještě nemáme, ale víme, že jednání probíhají od pondělí do sobotního oběda. Takže sobotní odpoledne a neděle jsou volné. Víme také, že úvodní týden (ze sedmi týdnů) jsou týdenní exercicie. Potom se bude diskutovat v různých skupinkách na základní témata. O nich se mluvilo už dopředu v provinciích. Tím hlavním tématem kapituly je: „Jaký má být salesián pro dnešní mládež?“ Po našem bych řekl: „Jak máme vypadat jako salesiáni? Co máme umět? Jací být?“ Toto hlavní téma se asi bude nejvíce diskutovat.

Na kapitulu přicházejí ale také podněty z různých míst, z provincií, od jednotlivých spolubratří. Předkládají určité otázky, nebo návrhy a ty se pak projednávají. Náš misijní odbor tam posílá otázku, jestli by nestálo za to založit v rámci naší kongregace něco jako sekretariát pro uprchlíky, který by se zabýval otázkou uprchlíků a válečných migrantů nějak systematicky. Takže i o tom se bude diskutovat a vyplyne z toho nějaký úkol nebo závěr.

V poslední části kapituly se pak volí hlavní představený a jeho radní – celá generální rada. To je závěrečná část, asi ta nejnudnější. Sedí se, vyvolávají se jména, vyvolaný jde zvolit, pak zase zpátky. Někdy je to na víc kol.

Hlavní představený bude asi zajímat i hodně lidí v Česku. Současný hlavní představený don Ángel F. Artime je v úřadu první období a může být zvolen ještě na druhé. Myslíš, že se to stane, nebo že bude zvolen nový hlavní představený?

Volbu určitě ovlivní ty první týdny, kdy se bude diskutovat. Seznámíme se trochu víc s těmi „hlavouny“, protože je třeba moc neznáme, potkali jsme je, ale tam uvidíme, jak se projevují. Já bych možná uvítal změnu hlavního představeného, ale spíš si myslím, že bude znovu zvolen Ángel. Protože mnozí hlavní radní už mají za sebou dvě období, tak už nemůžou být znovu zvoleni, ti skončí. Takže bude docela velká změna v hlavní radě a aby k tomu byla změna ještě hlavního představeného, to si myslím, že nebude tak moc chtěno.

Generální kapitula je grémium v Turíně pro delegáty z celého světa. V čem může být prospěšná pro nás v Česku, pro jednotlivé spolubratry a salesiánskou rodinu?

Co z toho budeme mít, to jsem taky zvědavý. Například se dozvíme, jak vidí celá kongregace směr, kterým se vydat k mládeži, co je důležité do budoucna, kterými kanály a jakým způsobem s mládeží komunikovat, jak se k nim přibližovat. Myšlenka Dona Boska je pořád stejná, ale aplikace, formy, přístupy se liší a v každé době mění. Možná že tam vyvstanou nějaké důrazy, které zatím nejsou tak zvýrazněné. Třeba to bude pro naše podmínky nějak užitečné, třeba to bude spíše teoretické a řekneme si, že pro naše české prostředí toto není tak aktuální. Těch myšlenek tam bývá hodně, určitě něco z toho bude i pro nás oslovující.

Když by někoho zajímalo, co se na kapitule děje, nebo po jejím konci, co je jejím výsledkem, kde tyto informace najde?

Během celé kapituly budou fungovat webové stránky, kde se budou objevovat příspěvky, o čem se tam mluví, co se tam děje. To by měl být hlavní pramen informací pro veřejnost. Salesiánské stránky jsou většinou anglicky, francouzsky, španělsky, italsky. Co se z toho do českého prostředí vytáhne, to dost záleží na delegátovi pro sociální komunikaci, jakým způsobem bude se mnou a s provinciály komunikovat. Věřím, že během kapituly budeme mít nějaké vstupy a budeme taky něco vlastního publikovat na našich českých salesiánských stránkách.

Rozhodně vyjde, jako po každé generální kapitule, nějaký dokument. Ten ale vyjde až po několika měsících. Takže v první fázi po návratu přivezeme hlavně svoje osobní dojmy, zkušenosti, co mě, Martina Hobzu a Petra Vaculíka oslovilo. Po čase vyjde oficiální dokument, ten se bude překládat do češtiny a věřím, že bude v něčem užitečný i pro nás.

Za rozhovor děkuje Libor Všetula
převzato ze sdb.cz