Motýli Šumperk zazpívali na benefičním koncertě pro Sadbu

Motýli Šumperk zazpívali na benefičním koncertě pro Sadbu
11. prosince 2017

Ve středu 6. 12. 2017 se prostorem kláštera bratří kapucínů na Hradčanech nesl zpěv dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk, který přijel svým vystoupením podpořit naše dobrovolníky.

Vše by se dalo shrnout do čtyř slov – byl to krásný zážitek!
Nejen pro nás, ale i pro naše bývalé dobrovolníky a dárce, kteří tak měli zřejmě poprvé možnost osobně se setkat a popovídat si. Odhadem dorazilo přes dvacet dobrovolníků a několik desítek dárců. 

DSC_0072

„Motýli“ zahájili koncert adventním zpěvem Ejhle, Hospodin přijde. V průběhu večera zazněly skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Jana Hanuše, Petra Ebena a dalších skladatelů. Zazněla sóla na sopránovou i příčnou flétnu a nádherné Duo seraphim.

DSC_0039

DSC_0116

DSC_0052Silný zážitek – zpívající Motýli obestoupili dokola návštěvníky v sále

Večerem vtipně provázel bratr Petr v typickém kapucínském hábitu. Sbírka se vybírala do kapuce, což vyvolalo úsměv na tváři nejen u dětí, ale i u dospělých.

DSC_0025

DSC_0096

Došlo také na představení Sadby – pár slov o Sadbě a dobrovolné službě přednesl Pavel Marčík, o přínosu a významu dárců promluvila Klárka Viciánová. 

„Motýli“ se s námi rozloučili písní Černé oči jděte spát. Následovalo krátké pohoštění a přípitek, povídání s dárci i všemi dalšími příchozími. 

DSC_0189

Sbírka vynesla 12.650 Kč. Ze srdce děkujeme všem, kteří přispěli našim dobrovolníkům a tím i chudým dětem a mládeži, o které se starají. 

Děkujeme také Motýlům Šumperk, že si ve svém nabitém diáři našli čas zazpívat pro Sadbu i bratrům kapucínům za spoluorganizaci koncertu a poskytnutí prostor. Děkujeme i všem, kteří pomáhali s přípravami koncertu a panu Ing. Ladislavu Profotovi ze Šardic za 20 litrů výborného mešního vína.

Vaše SADBA

DSC_0142


večery erbCyklus benefičních koncertů probíhá každou první středu v měsíci od 19 hodin již od roku 2010 v historické budově Kláštera kapucínů. Tyto benefiční akce jsou pro veřejnost známé jako Večery u kapucínů. Díky poctivé práci a snaze bratří kapucínů se zde vystřídaly již desítky inerpretů a bylo podpořeno několik sociálních a charitativních organizací.


MOTÝLI ŠUMPERK

Dětský pěvecký sbor považovaný za jedno z nejlepších dětských pěveckých seskupení této republiky s mezinárodním renomé. Společenství, které svým vystupováním, kreativitou, společenskou úrovní a schopností špičkové interpretační přípravy vzbuzuje obdiv a úctu svého okolí… společenství, které má za sebou půl století každodenní práce, ochotné a obětavé rodiče i spoustu energie a pochopení všech, kteří se podílejí na práci s dětmi.

www.motyli-sumperk.cz

 

VEČERY U KAPUCÍNŮ

bratr-Radek-s-kapuciVečery u kapucínů jsou cyklem benefičních akcí, které se konají vždy první středu v měsíci od 19 hodin (mimo letní prázdniny) v prostorách kláštera. Bratři kapucíni od počátku žebrali o almužnu pro potřebné a dnes na tento počátek navazují tím, že nabízejí své prostory těm, kdo mohou potřebovat pomoc. Na beneficích vystupují pěvecké sbory, vokální skupiny, sólisté i komorní soubory v nejrůznějších vokálně-instrumentálních obsazeních a zaznívá hudba všech slohových epoch. Své autorské projekty představují písničkáři a folkové kapely, interpreti přijíždějí z celé republiky a  vystupují bez nároku na jakýkoliv honorář. Výtěžek dobrovolného příspěvku je vždy věnován jiné instituci podle výběru bratří kapucínů (např. Sportovní klub vozíčkářů, Raná péče EDA, Cesta domů aj.)   

www.veceryukapucinu.cz

Klaster-kapucinu-leto

 

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!